Vijf dieseltreinen voor traject Poelepantje-Onverwacht

De spoorlijn van Poelepantje naar Onverwacht in het district Para kan binnen een jaar gebouwd worden en er zijn nog drie maanden nodig voor het inrijden. De haalbaarheidsstudie heeft uitgewezen dat het technisch mogelijk is om de spoorbaan aan te leggen. Het gaat om vijf dieseltreinen die binnen een half uur het traject zullen afleggen, met een tussenstop op acht plaatsen. Het project heeft een prijskaartje van euro 130 miljoen. De bouw van de 30 km spoorbaan kan beginnen wanneer de milieustudie, nodig voor de externe financiering, af is. Er dient een suppletoire begroting te komen voor 2014.

Raadsadviseur Eddy Jozefzoon, die voorzitter is van de presidentiële commissie, en de directeur van het Nederlandse bedrijf Strukton, Lex van Seventer, hebben op een persconferentie een uitgebreide presentatie gegeven over dit project. Diverse maatregelen moeten worden getroffen voordat begonnen kan worden met het aanleggen van de spoorbaan. De wetgeving moet worden aangepast. Er zal een spoormaatschappij worden opgericht. Ongeveer 150 mensen zullen een baan hier kunnen vinden. Een deel wordt opgeleid in Nederland. Drie wetgevingsjuristen vertrekken eind van de maand reeds voor oriëntatie naar Nederland.

Henk Wip, hoofd van Verkeer bij Openbare Werken, en Dewanand Balesar (ex-minister van Openbare Werken) die ook deel uitmaken van de commissie, gingen in op de verkeerssituatie. Bijkans 50 wegen die uitkomen op de Indira Gandhiweg, zullen worden aangepast. De spoorlijn zal hierdoor nergens de Indira Gandhiweg doorkruisen, waardoor het verkeer normaal kan doorstromen. Een belangrijke aanpassing dient plaats te vinden om de het Saramaccakanaal te kunnen oversteken. Daar zal er een beweegbare brug dienen te komen, omdat de spoorbaan niet vijf meter de hoogte in zal gaan. De spoorweg komt parallel naast de Indira Gandhiweg. De ontwatering van het gebied is onderdeel van het project.

Van Seventer legde uit dat het hele spoor beveiligd zal zijn, waardoor mensen of dieren niet op de baan kunnen komen. Er is ook bewust gekozen voor dieseltreinen omdat soms ook wijken worden afgesloten door de Energie Bedrijven Suriname. Door de dieseltreinen zal er geen stagnatie worden ondervonden. Hij merkte op dat deze hypermoderne treinen ook in Europa rijden. Per trein kunnen 250 mensen vervoerd worden; 134 zitplaatsen en 120 staanplaatsen. In het begin wordt er gerekend op een bezettingsgraad van 20%. Een belangrijke aanbeveling is om ook een tracé te bouwen van Onverwacht naar Zanderij. Het is volgens Strukton eveneens mogelijk om tot in de stad een spoor aan te leggen.

Jozefzoon verwacht dat alle knelpunten zo snel mogelijk opgelost zullen worden. Hij merkte op dat met de meeste mensen en bedrijven die in het traject van de spoorbaan zitten, reeds overeenstemming is bereikt. Met twee bedrijven is de hoogste leiding van het land bezig. Jozefzoon verwacht dat dit ook gauw rondkomt. Bij de bouw is vooral gedacht aan veilig vervoer van schoolkinderen die niet meer om half 4 wakker hoeven te worden om zeven uur op school te zijn in Paramaribo.
  1. spoorbaan 5
  2. mensen 4
  3. dieseltreinen 3
  4. project 3
  5. komen 3