Monorath zal tegen begroting Onderwijs en NH stemmen

Harish Monorath zal tijdens de begrotingsbehandeling voor bepaalde ministeries ‘voor’ stemmen en ‘tegen’ stemmen bij andere ministeries. De ministeries waar hij zeker tegen gaat stemmen zijn het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en van Natuurlijke Hulpbronnen. Men heeft zich volgens de parlementariër niet gehouden aan onderwijsvraagstukken die tijdens de vorige begrotingsbehandeling zijn aangekaart. Enkele van die zaken zijn het accreditatiegebeuren en de naschoolse opvang. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen geniet geen ondersteuning van de parlementariër, omdat het gebieden in de ‘area of interest’ heeft uitgegeven. Monorath heeft zelf zitting in de vaste commissie Justitie en politie. Hij geeft aan dat hij voor dat ministerie een aantal kanttekeningen heeft. ‘Men wil bijvoorbeeld een wet DNA-databank aannemen, maar er is geen budget voor vrijgemaakt op de begroting’, haalt Monorath als voorbeeld aan. Afhankelijk van de manier waarop invulling gegeven zal worden aan de begroting en de verdediging van de regering, zal hij voor of tegen de begroting van het ministerie van Justitie en Politie stemmen. Hij geeft aan dat als men hem verzekert dat de advocatenwet, dierenbeschermingswet, investeringswet, klimaatwet en de toerismewet worden behandeld en goedgekeurd in de DNA, hij zijn zegen geeft voor de gehele begroting, omdat de aanname van de wetten ervoor zal zorgen dat men op een nieuwe ‘kompas’ gaat varen. De NS’er geeft verder aan dat Nieuw Suriname quorum zou verlenen en de coalitie volledig zou ondersteunen als ze de government take zou terugdraaien. Hij benadrukt dat zij niets hebben gehad van de coalitiepartners zoals gesteld wordt in de media. Na het gesprek van maandag met president Bouterse heeft Nieuw Suriname geen feedback terug gegeven en Nieuw Suriname heeft ook niets meer vernomen van de coalitiepartijen danwel de coalitieleider. Hij vermoedt dat men de boodschap via de media heeft vernomen. Verder is uit het gesprek met Monorath gebleken dat hij hoogstwaarschijnlijk, in s’ landsbelang, quorum zal verlenen tijdens de begrotingsbehandeling. Op de vraag of de geruchten dat hij met de Pertjajah Luhur gaat samenwerken op waarheid berusten, geeft de parlementariër te kennen dat er positieve gesprekken zijn gevoerd met de A- combinatie, Pertjajah Luhur en het Nieuw Front. Uiteindelijk zal de achterban moeten beslissen met welke partijen samengewerkt zal worden.

Genaro Alpin

  1. geeft 5
  2. monorath 4
  3. stemmen 4
  4. ministerie 4
  5. begroting 4