1. vorige
  2. volgende

Oosterling: ‘Mijn opdracht is duidelijk geweest: iedereen moet water krijgen’

“Iedereen heeft water nodig. Wanneer je geboren wordt, krijg je geen melk. Het eerste dat je krijgt is een lepeltje water. Wanneer je dood gaat, geeft men je ook weer water. Dit geeft alleen maar de essentie aan hoe noodzakelijk water is.” Dit zegt Marlon Oosterling, directeur bij de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij, in het kader van de Wereld Waterdag.

Noodzaak
Probeer je even een wereld zonder water in te beelden. Ons bestaan op aarde zou quasi onmogelijk worden zonder deze vitale bron van leven. “Bepaalden tussen ons die al over water beschikken, beseffen misschien niet goed wat de noodzaak van water is. Wij denken over water alleen wanneer wij moeten drinken of baden. Ga voor jezelf echter na, de kleding van katoen die je nu aan hebt, hoeveel water de katoenboom nodig gehad heeft om katoen te produceren. Water is vanaf het begin tot het einde een noodzaak. Wij moeten daarom verschrikkelijk zuinig zijn met water”, meent Oosterling.

Aandacht
Met Wereld Waterdag wil de Verenigde Naties de aandacht vestigen op de impact van water op ontwikkeling en op het belang van water als gemeenschappelijk goed. De Verenigde Naties hebben 2013 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van Samenwerking op het gebied van water. Daarmee erkent de internationale gemeenschap water als gemeenschappelijk goed en het belang van duurzaam beheer van water voor vrede, veiligheid en duurzame economische groei.

SWM
Oosterling wijst erop dat de natuur altijd een ommekeer kan maken. Er zijn voorbeelden zat van plekken op aarde die vroeger gezegend waren met gezond drinkwater en vandaag de dag droog staan. Gevraagd naar als Oosterling tevreden is met wat zijn organisatie, sinds haar bestaan, in Suriname heeft bereikt, waren zijn gevoelens gemengd. “Als iedereen thuis water heeft, kan ik natuurlijk blij zijn. Ik moet niet tevreden zijn. SWM maakt wel een stap voorwaarts in heel het land. Ik zal niet zeggen dat er niets is gedaan, maar we konden veel verder zijn”, meent de directeur.

Mensenrechten
Er zijn exponenten/ondernemers/multinationals in de wereld die water los zien van de fundamentele mensenrechten. Water als een gemeenschappelijk goed van de mensheid is voor enkelen iets dat het volledig commercialiseren ervan bemoeilijkt. Oosterling wijst erop dat zulke ondernemers het overal in de wereld mogen proberen, maar niet in Suriname voet aan wal zullen kunnen zetten. “Vooral met de huidige president die erop staat. Mijn opdracht is duidelijk geweest: iedereen moet water krijgen, zonder aanzien des persoon”, aldus Oosterling.

Duurzaam beheer
De jaarlijkse Wereld Waterdag zet het belang van water en het duurzaam beheer van waterbronnen in de kijker. In 2018 ligt het antwoord in de natuur: overstromingen, droogte en watervervuiling kunnen verminderen door gebruik te maken van oplossingen uit de natuurlijke omgeving. Wereldwijd wordt 80% van het afvalwater van huizen, steden, industrie en landbouw geloosd in de natuur zonder dat het gezuiverd is. Dit heeft ernstige vervuiling van het milieu, verlies van waardevolle nutriënten en andere herwinbare stoffen als gevolg. Daarbij worden 1.8 miljard mensen wereldwijd blootgesteld aan zwaar vervuild, water met alle gevolgen van dien. Het doel van Sustainable Development Goal 6.3 is onder andere om het aandeel van ongezuiverd afvalwater te halveren en het hergebruik van water en grondstoffen te verhogen. Afvalwater moet niet gezien worden als een restproduct, maar als een waardevolle bron van water, nutriënten en energie. Landen als Nederland en Singapore hebben bewezen dat de kosten van goed afvalwaterbeheer sterk opwegen tegen de voordelen van een beter milieu, een gezonde bevolking en meer economische ontwikkeling en werkgelegenheid.

Kavish Ganesh

  1. water 24
  2. wereld 6
  3. goed 5
  4. oosterling 3
  5. waterdag 3