Publiek diep onder de indruk van Religieus Paasconcert

Veel mensen waren onder de indruk van het Religieus Paasconcert dat gehouden werd in de Kathedrale Basiliek met als thema “Van Kruisdood tot Verrijzenis”. Het concert werd verzorgd door Marlene’s Balet Company in samenwerking met het gemengd koor Hope & Togetherness. Het programma bestond uit drie delen. Het eerste gedeelte was “Van Pasie tot Pasen”, het tweede gedeelte “Afscheid en dood” en het derde gedeelte “Misa”. Van Pasie tot Pasen bestond uit zes gezangen. Het ballet beeldde deze momenten uit, alsmede de respons van de ‘derden, de gelovigen, daarop. Het tweede gedeelte bestond uit drie liederen van de Franse componist Gabriel Faure. Zij vormden samen een collage rond het thema ‘afscheid en dood”. Misa is gemaakt in contemporaine stijl, en qua beweging mede geïnspireerd door de Katholieke eredienst en de Latijns- Amerikaanse folklore. Marlene Lie A Ling maakte in 1997 het ballet ‘Misa’ op de eerste twee delen van de bekende ‘Misa Criolla’ van de Argentijnse componist Ariel Ramirez. Jo-ann, één van de aanwezigen, geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat ze het optreden een waar dansspektakel vond. Aan het einde kregen de dansers een staande ovatie van het publiek.

Genaro Alpin

  1. gedeelte 4
  2. misa 4
  3. bestond 3
  4. thema 2
  5. delen 2