Scholen landbouwcompetitie van start op Kwatta

Na veel inspanning is de scholen landbouwcompetitie woensdag van start gegaan op het terrein van de Landbouwcoöperatie Kwatta in aanwezigheid van tal van hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de first lady, minister van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), districtscommissarissen van Wanica Noord-West en Paramaribo Noord-Oost, alsook een vertegenwoordiger van het Onderwijsministerie. Het betreft een project om de bewustwording voor een gezonde leefstijl en voeding tot stand te brengen, alsook de jeugdigen te motiveren om door middel van landbouw eigen centjes te verdienen. De trend om internet als enige vertier op na te houden, wordt middels dit project doorbroken. Aan deze landbouwcompetitie doen leerlingen van de 5de klas van 6 basisscholen mee, te weten O.S. Garnizoenspad, Bibi Hasrat Fatimaschool, O.S. Sophia’s Lust 2, O.S. Middenpad van Kwatta, O.S. Khargi Vishnudath en de St. Vincentiusschool. Het idee om de scholieren te interesseren om aan landbouw te doen, kwam initieel vanuit de ressortsraadsleden (rr-leden) van Kwatta (Wanica). Reeds in de eerste week van november 2017 hadden zij er werk van gemaakt om dit terrein klaar te stomen voor het landbouwproject. Echter zorgde een tekort aan financiële middelen voor stagnatie. Door de hulp van sponsoren is dit weggewerkt.
Voor elke participerende school is er een stuk terrein beschikbaar gesteld voor het beplanten van allerlei landbouwgewassen. De deelnemende scholen kunnen zelf bepalen hoe ze invulling willen geven aan dit project. Ze kunnen bijvoorbeeld tijdens een lesuurtje aan landbouw doen of in het weekend. Van de rr-leden hebben de participanten een starterspakket meegekregen, waarin tal van zaden zitten. Het is de bedoeling dat de participanten samen met de ouders en de scholen creatief te werk gaan om het geheel goed af te kunnen sluiten. Hetgeen de leerlingen zullen beplanten, zal voor de verkoop aangeboden worden. Aangezien het een competitie betreft, zullen de scholieren de vastgestelde criteria in acht moeten nemen om in aanmerking te komen voor de beloningen door de first lady. Aan het einde van de rit, in de grote vakantie, krijgt elke deelnemer een certificaat.

KSR

  1. landbouw 4
  2. scholen 3
  3. terrein 3
  4. kwatta 3
  5. project 3