Fols heeft nog geen standpunt over oplossingsmodel kwestie NSO

Marcelino Nerkust, president van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols), zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat hij voorlopig nog geen reactie wenst te geven over het oplossingsmodel dat de vaste commissie Onderwijs van de Nationale Assemblee, onder leiding van Melvin Bouva, afgelopen donderdag heeft gekozen voor de leerkrachten verbonden bij de Naschoolse Opvang. De Fols-president zegt dit niet te willen doen, omdat een verkeerde uitspraak onnodig voor commotie kan zorgen. Leerkrachten die na schooltijd ander werk doen of zij die in de middag een opleiding volgen, moeten dit voortaan met een werkgeversverklaring of een opleidingspas bewijzen, zodat ze vrijgesteld worden van de naschoolse opvang.
Nerkust heeft eerder aangegeven dat hij nimmer tegen de NSO is geweest. ‘Het enige wat ik vind is, dat dingen beter georganiseerd moeten worden.’ Hij heeft het met name over de inzet van leerkrachten boven de formatie (leerkrachten die geen vaste klas hebben). Hen is volgens Nerkust niet tijdig gezegd dat ze bij de NSO worden ingezet. De Fols vindt niet dat de werkgever naar eigen inzichten de werktijden kan wijzigen. Bovendien zijn er valide argumenten binnen de school aanwezig om leerkrachten te laten functioneren binnen de reguliere schooltijd. Ondertussen heeft de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Ashwin Adhin, te kennen gegeven dat de voorbereiding naar de naschoolse opvang goed van start is gegaan. Hij gaf voorts aan dat reeds 335 leerkrachten zijn ingezet om vanaf 10 november de leerlingen te begeleiden tijdens de naschoolse uren.

FR

  1. leerkrachten 7
  2. naschoolse 4
  3. nerkust 3
  4. fols 3
  5. opvang 3