1. vorige
  2. volgende

Beveiliging groot probleem op goudmijn Tapoeripagebied

In de kwestie waarbij door middel van videobeelden de onveilige situatie op het goudveld Dreipada Poule in het Tapoeripagebied te zien is, zegt NDP-parlementariër Wendell Asadang van de vaste commissie van Natuurlijke Hulpbronnen, dat beveiliging en registratie een van de belangrijkste oplossingen is voor de problemen in de goudmijn. Volgens Asadang geldt dit niet alleen voor dit gebied, maar voor elk gebied waar gemeenschappen wonen en er goud gemijnd wordt.

Vanaf vorige week donderdag gaan filmpjes rond op sociale media, waarin te zien is hoe jongemannen zonder na te denken over het gevaar van de graafmachines, zich in de losgewoelde aarde en modderpoelen storten en zakken met erts vullen in de hoop daaruit later goud te kunnen winnen. Dit alles, terwijl de bestuurder van de graafmachine bezig is het terrein af te graven.

Video Link:

Asadang geeft aan dat het om twee groepen gaat, namelijk jonge ondernemers met machines, de baté-jongens, zoals ze worden genoemd, en anderen zonder machines, zij zijn individueel op zoek naar goud in het gebied.

Volgens Asadang wordt er al een tijdje in dit gebied gewerkt, maar nadat de ondernemers op een goudader waren gestuit, kwam er gelijk een groot aantal jongemannen op af. Eerder was er in dit gebied een pilot met beveiliging gedaan. Dit mocht echter niet baten en er kwam zelfs iemand te overlijden. “De beveiliging werd toen stopgezet. Hoewel de jongens wisten wat de gevolgen konden zijn, besloten zij hun werk zonder beveiliging toch voort te zetten. Het inzetten van een eigen beveiliging is ook niet geweest wat het wezen moest, waardoor het gebied nu een ‘free for all’ is geworden”, legt Asadang uit.

Behalve de beveiliging moet er volgens Asadang ook geregistreerd worden wie er in het gebied komt en waarvoor. Er is contact gemaakt met de minister van Natuurlijke Hulpbron-nen, Regilio Dodson. Volgens Asadang kan deze week nog een ontmoeting met de minister plaatsvinden over wat zich voordoet in het gebied, om een oplossing te brengen in de kwestie. “Iedereen probeert te overleven. De overheid moet kijken naar een goede aanpak van de zaak. De mensen moeten tevreden zijn, terwijl er arbeidsplaatsen gecreëerd worden zodat niemand brodeloos is”, stelt Asadang.

Verder geeft hij aan dat de ondernemers in het gebied niet gewend zijn op zo een schaal te mijnen. Er moeten daarom ook voorzorgsmaatregelen komen zodat er minder vervuiling van het milieu voorkomt met een verminderd risico dat mensen komen te overlijden. Volgens Asadang kijken de jongens uit naar een samenwerking met een professionele mijnbouwonderneming, zodat de zaak ordelijk kan verlopen.

door Priscilla Kia –

  1. gebied 8
  2. asadang 7
  3. beveiliging 6
  4. goud 3
  5. ondernemers 3