Suriname vertoont karakter van onvolwassen democratie

Bij de verkiezingscampagne in Suriname wordt alsmaar duidelijk dat de democratie in het land nog veel te onvolwassen is. Tijdens de eerste activiteit van het programma van de Young Democracy Unit donderdagavond in de Guesthouse van de Anton de Kom universiteit is hierover gediscussieerd met jongeren en andere bezoekers. Politicoloog Hans Breeveld heeft detailaspecten besproken zoals, democratie, verkiezingen, verkiezingscampagne en andere zaken die bij een democratie horen.

In de inleiding is benadrukt dat de wijze van campagnevoering van politieke partijen de democratie niet ten goede komt. Verkiezingscampagnes en de verkiezingen zelf zouden als bouwstenen moeten dienen voor de democratie. Tegenwoordig wordt veel meer het accent gelegd op slechts het terugblikken op wat andere partijen niet goed doen en wie en hoeveel personen de overstap hebben gemaakt naar de eigen partij. In het algemeen moet de kiezer ontwikkeld worden tijdens een verkiezingscampagne en de keus krijgen een duidelijke keuze te maken voor een partij waarmee de ideologie overeenstemt met die van de kiezer. “De kiezer moet er wat aan hebben en jongeren moeten daaruit lering kunnen trekken”, meent de inleider.

Prioriteiten aangeven
Breeveld zegt dat tijdens de verkiezingscampagne de prioriteiten van de partijen moeten zijn omschreven en moet worden aangegeven waarom deze keuzen zijn gemaakt. Er zal een duidelijk overzicht moeten zijn wat het kostenplaatje zal zijn van de plannen die de partij wenst uit te voeren, hoe die gefinancierd worden en wat de effecten zullen zijn naar de gemeenschap toe. Breeveld wijst er op dat het streven naar macht niets anders is dan het willen behartigen van de belangen van het volk.

Op de lezing en tijdens de paneldiscussie is ook het verschil besproken tussen een volwassen en een jonge democratie. Bij een volwassen democratie zijn politieke partijen bij verschil van mening toch bereid samen te werken voor een goed doel, dit in tegenstelling tot en jonge democratie waar meningsverschillen vaak uitmonden in slaande ruzies met een langdurige vijandschap. In een volwassen democratie spreken de politici tijdens hun campagne graag over de toekomst en staan de gekozen prioriteiten centraal. Bij een jonge democratie echter wordt het liefst of alleen maar over het verleden gesproken.

Focus op jongeren
De keus van kiezers is ook verschillend. Waar in een volwassen democratie de kiezer stemt op en partij die het best aantoont de belangen te behartigen, stemmen de kiezers in een jonge democratie voor politici die op hen lijken. Een volwassen democratie heeft veelal partijen waar er duidelijke structuren zijn, de participatie van de leden is cruciaal en optimaal en er wordt steeds gezocht naar vernieuwingen. Bij een jonge democratie zijn de leiders centraal, de leden loyaal aan de leiding en zijn de eigen ervaringen zaligmakend ook al is er sprake van en laag rendement.

De discussieavond is gehouden door de Young Democracy Unit. In Suriname wordt doelbewust gekozen om jongeren bewust te maken van democratie en democratische processen, omdat bij de verkiezingen van mei het volgend jaar meer dan 40.000 jongeren voor het eerst hun stem zullen uitbrengen. De discussie werd ondersteund door een panel dat bestond uit Breeveld, Reshma Alladin werkzaam bij De Nationale Assemblee, Jennifer Van Dijk-Silos, voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, de politicoloog Jurgen Budike en Rayah Bhattacharji van Stichting Projekta.

Wilfred Leeuwin

  1. democratie 15
  2. jongeren 5
  3. partijen 5
  4. volwassen 5
  5. jonge 5