Wateroverlast laat diepe sporen na voor Surinaamse landbouwexport

PARAMARIBO – De export van landbouwproducten komt ineens onder druk te staan door de wateroverlast en regenval van de afgelopen dagen. Het onweer heeft verschillende landbouwgebieden in het kustgebied getroffen en delen staan zelfs nog blank. Toe- en afvoerwegen zijn nog nauwelijks begaanbaar. Gevreesd wordt dat vooral fruit en groenten te lijden hebben van het water. Ook de lokale voorziening zal niet zijn wat die wezen moet.

De export zal sowieso aanmerkelijk moeilijker verlopen. “De landbouwers moeten nu extra inspanningen plegen met betrekking tot bescherming van de gewassen op het veld en het wegpompen van het water uit de beplante arealen. Door de wateroverlast gaan planten verloren”, zegt Swami Girdhari, lid van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname, tegenover de Ware Tijd. Het is te verwachten dat de oogst karig zal zijn.

Met het tegenvallen van de oogsten, is ook een schaartse te verwachten van groenten. Datbzal een uiteraard een ongunstig effect hebben op de prijzen. Het ergste is dat de concurrentiepositie van de Surinaamse land- en tuinbouw op de buitenlandse markten te lijden zal hebben. Op zich heeft dit weer gevolgen voor de vraag en dus een daling van de exportvolumes. Girdhari weet nog niet hoe groot de schade precies is.

  1. export 2
  2. staan 2
  3. wateroverlast 2
  4. groenten 2
  5. lijden 2