Rode draad toespraken Santokhi: Jongeren- Corruptie- Veiligheid

‘Jongeren, Veiligheid en Corruptie’ was de rode draad in de toespraken van voorzitter Chandrikapersad Santokhi die hij hield bij de laatste 3 ressortvergaderingen van de VHP. President Bouterse heeft in 2010 het Surinaamse volk veel beloofd, maar die beloftes heeft hij niet kunnen waarmaken. Hij had vooral de jongeren een worst voorgehouden, waardoor de verleiding bij jongeren groot was om in 2010 op de NDP te stemmen. Voorzitter Chan Santokhi heeft aan 70 ‘Meet the people-campagnes’ meegedaan, heeft gesproken met meer dan 20.000 personen waaronder veel jongeren. Het doet hem pijn als hij van de jongeren hoort dat ze met hun master en bachelor-diploma’s thuis zitten, terwijl er werk was beloofd aan de jongeren in 2010. Daarom hebben veel jongeren op de NDP gestemd. De president had voorts sportcentrums en zwembaden voor jonge sporters en een open universiteit beloofd in ruil voor hun stemmen. Na 4 vier jaar hebben de jongeren alleen maar ellende gehad. Door het slechte beleid van deze regering zijn er veel drugsgebruikers onder de jongeren, terwijl de jongeren de kans moeten krijgen om te kunnen groeien in de maatschappij. Ze hebben ook huizen nodig om een gezin te kunnen stichten. Voorzitter Santokhi vindt dat er een hernieuwde focus moet komen op het jongerenbeleid, want het jongerenbeleid van deze regering deugt niet. Jongeren moeten net als andere doelgroepen betrokken worden bij de besluitvorming. ‘Nog een keertje regering Bouterse, zullen we belanden in de situatie van Venezuela of Haïti.’ Aan de jongeren zei hij ‘werk hard, doe je best en God doet de rest’.

Corruptie
Voorzitter Santokhi zegt dat corruptie welig tiert binnen deze machteloze regering. Elke dag hebben we te maken met corruptie. Verduistering en diefstal van belastinggelden is een bestuursvorm geworden in Suriname. Het ontbreekt deze regering aan durf en politieke moed om hervormingen door te voeren. De geschiedenis van corruptie in Suriname maakt het tot een bijna onuitroeibaar verschijnsel, wanneer de NDP aan de macht is. De regering heeft voor het volk corruptie, criminaliteit, angst drugsgebruik en onveiligheid gebracht. Volgens de
partijvoorzitter is corruptie een belangrijke, zo niet de belangrijkste oorzaak van armoede en onderontwikkeling. Hij vindt dat het ministerie van OW is getransformeerd naar ministerie van OW&C (Openbare Werken en Corruptie). De minister is bezig het ministerie te verderven. Het lijkt erop dat corruptie op OW is gelegaliseerd. Grote projecten waar openbare inschrijvingen voor nodig zijn, worden onderhands gegund. De gunningen worden uitsluitend aan vrienden en loyalisten van de NDP gegeven. Het geklungel met het Wanica ziekenhuis is het zoveelste bewijs dat deze regering lak heeft aan transparantie, aan een overeenkomst met een bevriende natie, namelijk China, en dat ook hier de corruptiecultuur van de regering ontwikkelingen behoorlijk stagneert. Volgens de partijvoorzitter zullen corruptelingen hard aangepakt worden, ‘wiens pe joe kibri, de Sherrif gaat jullie brengen waar jullie thuishoren’. De pg zal gevraagd worden alle corruptie zaken te onderzoeken en de corruptelingen voor het gerecht te brengen.

Veiligheid
In de laatste week van september zijn de criminaliteitscijfers schrikbarend toegenomen. Dat blijkt uit statistieken van het Korps Politie Suriname (KPS). Het aantal overvallen in de maand september is met 188% gestegen. Jongeren moeten met hun mobieltjes naar de stad kunnen gaan, zonder dat ze bang te zijn dat die afgepakt zullen worden. De onveiligheid en angstgevoelens nemen de overhand. Daarom hebben we een Sheriff nodig, voor law en order en om de veiligheid te garanderen. De mensen moeten zich veilig voelen in het land. Er is sprake van wanbeleid als het gaat om het criminaliteitsvraagstuk. Het veiligheidsgevoel bij de burger is dieper weggezakt en is afgenomen tot een zorgelijk niveau. Verhoogde criminele activiteiten in het land zijn volgens voorzitter Chan Santokhi een duidelijk teken dat de criminelen lak hebben aan het veiligheidsbeleid van de regering. Er moet een gedegen veiligheidsplan ontwikkeld worden dat onze veiligheid ten goede komt. ‘Uw veiligheid is de zorg van de overheid. Personen die uit angst in hun eigen veiligheid investeren middels woningbeveiliging etc., zullen hun uitgaven moeten kunnen declareren van de belastingdienst, omdat veiligheidszorg staatszorg is. En de staat kan de veiligheid niet bieden. Hiervoor zullen wij regelgeving moeten ontwikkelen. We hebben de afgelopen periode naar de criminaliteitsontwikkeling gekeken en we zien een toename en verruwing van de criminaliteit. Senioren burgers worden gekneveld en beroofd van hun AOV-gelden. Ook veel ouderen, ondernemers en vrouwen worden slachtoffers van de criminaliteit. We hebben als VHP ons veiligheids- en rechtsbeschermingsbeleid al ontwikkeld met integrale maatregelen voor de aanpak van alle vormen van criminaliteit en het terugdringen van het onveiligheidsgevoel. We gaan de samenleving en alle andere sectoren ook betrekken bij de aanpak van de integrale veiligheid.’

  1. jongeren 13
  2. corruptie 10
  3. regering 9
  4. veiligheid 8
  5. voorzitter 5