MAS stimuleert ook leerprestaties in Commewijne

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) houdt ook in Commewijne een 'Excellence Award' en is gestart met gemeenschapsmobilisatie. In Marowijne wordt dit project sinds 2011 succesvol uitgevoerd. De ‘Kawna Excellence Award’ is voor alle examenkandidaten op scholen van het voortgezet onderwijs op juniorenniveau. Het doel is om de 450 leerlingen in het district te stimuleren tot betere leerprestaties.

De MAS toont met dit project haar maatschappelijke betrokkenheid en levert tevens
een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van diverse districten. De MAS zegt dit initiatief voorgehouden te hebben aan districtscommissaris Ingrid Karta-Bink. Zij juicht het project van harte toe en heeft alle medewerking toegezegd. Evenals in Marowijne, zal er binnenkort een commissie worden geïnstalleerd bestaande uit een vertegenwoordiger van het commissariaat, de schoolleiders van de VOJ scholen en de VOJ inspectie. Deze commissie zal het project verder moeten coördineren.

De MAS gemeenschapsmobilisatie houdt in dat het Surinaamse bedrijfsleven en de
plaatselijke gemeenschap aangemoedigd worden om het project te steunen en op deze manier terug te geven aan de districtsjeugd. Commewijne is één van de districten waar weinig gemeenschapsactiviteiten voor jongeren worden ontplooid.
Om de leerlingen te informeren over dit project brengt de afdeling Marketing &
Communication een bezoek aan alle VOJ scholen van het district. Daarbij worden de
leerlingen geïnformeerd over het doel van het project, wat de award inhoudt en zij krijgen ook een studiegids met tips aangeboden. De mobilisatie wordt vrijdag afgerond in Commewijne.
  1. project 7
  2. mas 4
  3. commewijne 3
  4. award 3
  5. scholen 3