Planten voor vrede

Stichting Suricorps for Development (Suricorps) heeft gemeend om in samenwerking met vrijwilligersorganisaties uit de regio (Saint Lucia, Jamaica, Haïti, Bahamas en Trinidad & Tobago) de Good Deeds Day (Goede Doelen Dag) in het Caraibisch gebied vorm te geven. Dit, ook in samenwerking met de United Nations Volunteer (Caribisch gebied). Good Deeds Day (GDD) wordt wereldwijd op 15 april gevierd, waarbij meer dan 2,5 miljoen vrijwilligers uit 93 landen worden aangespoord om goede daden te verrichten ten behoeve van mens en planeet. Afhankelijk van de behoeften van de partners uit de regio en rekening houdend met de Sustainable Development Goals (SDGs) is er voor een gezamenlijk thema gekozen door de Caraibische organisaties: ‘Plant for Peace’ (Planten voor Vrede).

Er werd op 17 april op Mulo Noordpool een programma uitgezet met interactieve peacetalks (van Opa Doeli, Justitiële Kinderbescherming) en milieubewustwording (klassikaal) door de milieuambassadeurs. Een groep leerlingen heeft voor aanvang van de voornoemde activiteiten samen met districtscommissaris Audrey Hankers de eerste boom op het schoolterrein geplant. Er zijn gisteren 5 bomen geplant op het terrein van de school (3 amandel en 2 flamboyant bomen). Er is voor de stap richting Mulo Noordpool een inventarisatie gehouden naar scholen die behoefte hebben aan planten (bomen). Het terrein van Mulo Noordpool was voor gisteren nog kaal. “Wij hebben een behoefte gezien om schaduwbomen te planten voor de kinderen. Ook op Imeo 4 was dit het geval”, vertelt Humphrey Dundas, voorzitter van Suricorps.
De bomen zijn afkomstig van Openbaar Groen. Van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij kreeg de stichting citrus en enkele groenteplantjes. Die zijn gedistribueerd aan kindertehuizen en bejaardentehuizen. “Wij kijken ernaar uit dat ook andere organisaties deze actie ondernemen”, zegt Dundas. Suricorps heeft in dit kader ook een facebookcampagne opgestart, waarbij mensen een nieuwe aanplant doen, die vervolgens op facebook plaatsen. De person met de meeste ‘likes’ wint een award. Zo proberen wij ondanks de situatie in het land, goede daden te stimuleren”, meent Dundas. Suricorps is opgezet met steun van het ministerie van RO om vanuit Surinaamse inzichten te kunnen bijdragen aan de uitvoering van nationale en regionale ontwikkelingsprogramma’s door vrijwilligers daarvoor in te zetten. De organisatie richt zich op de prioriteitsgebieden: gezondheid, milieu, gender, onderwijs en cultuur. Het voornaamste doel van Suricorps is om vrijwilligers te mobiliseren die kunnen bijdragen aan de zorg en ontwikkeling of uitvoering van nationale en lokale ontwikkelingsprojecten ten behoeve van de meest benodigde groepen en gemeenschappen. Deze projecten kunnen uitgevoerd worden door de overheid, stichtingen, ngo’s, particulieren of direct door Suricorps.

Een tweede doelstelling van Suricorps is om meer in het algemeen vrijwilligerswerk in Suriname te stimuleren, meer zichtbaar te maken en coördinatie en samenwerking tussen de verschillende stakeholders-overheid, civil society en privésector- te versterken. De organisatie heeft nu ruim 200 vrijwilligers in haar bestand.

Kavish Ganesh

  1. suricorps 6
  2. vrijwilligers 4
  3. bomen 4
  4. samenwerking 3
  5. goede 3