1. vorige
  2. volgende

Dhiradj Soekhai: ‘Er moeten koppen rollen bij de STVS!’

‘Dit kan niet! We kunnen dit niet toelaten! Dit is a-Surinaams!’ Dhiradj Soekhai is niet te spreken over een videoclip van Messengers die op Goede Vrijdag via de STVS is vertoond. In de bewuste videoclip, die op vrijdag 18 april in de middag werd afgedraaid op de STVS, worden de Hindoebeelden nabij de brug te Meerzorg meerdere keren getoond en negatief bezongen, alsof ze ervoor zouden zorgen dat Suriname geen progressie zal boeken door hun aanwezigheid.

“Yu abi suma mindri wi de dienie bigi popkie, lekie na popkie meki deng. So wang fasi Sranang nooitie nooitie kan draai. Sranang a no go draai sondro Jezus”, wordt in de clip gezongen. Ook wordt in de clip herhaaldelijk het woord ‘koelie’ in de mond genomen.

Soekhai zegt niet te snappen hoe de mensen bij de STVS het in hun hoofd gehaald hebben die clip af te draaien. ‘Ik zeg u, deze mensen zijn niet goed wijs. Dat de zangeres Betterson geen respect heeft voor andere geloofsovertuigingen en racistisch bezig is, is duidelijk. Maar dat een staatsmedium als de STVS dat ook nog afdraait, betekent dat men eens is met de inhoud van de clip. Dat heeft ook verdere gevolgen voor de regering, want de STVS is een overheidsmedium.’

‘En als er nu weer mensen gaan opstaan en zeggen dat de overheidsmedia bezig zijn verdeeldheid te zaaien en racistisch bezig zijn, gaat men een grote mond opzetten. Dit kunnen we niet ongestraft laten. We hebben niet genoeg aan een sorry van de STVS. Als de president geen koppen laat rollen bij de STVS of consequenties verbindt voor de verantwoordelijken bij STVS, weet ik niet hoe serieus we zijn “ik-houd-wel-van-u-boodschap” moeten nemen die een aantal keren per dag wordt afgedraaid, waarbij hij oproept om in saamhorigheid te werken aan de opbouw van dit land’, zegt Soekhai.

‘In dit land is de vrijheid van geloofsovertuiging via de grondwet geregeld en heeft niemand het recht om anderen te beletten die vrijheid te beleven. Ik heb een heleboel vrienden die Christen zijn en gelooft u mij, ze walgen van die videoclip. Dit hoort niet thuis in Switi Sranang!’, aldus Soekhai.

  1. stvs 8
  2. soekhai 4
  3. clip 4
  4. videoclip 3
  5. sranang 3