Anches (NDP) en Koyna (NPS) overgelopen naar ABOP

Harold ‘Tjapie’ Anches van de NDP en David Koyna van de NPS hebben zich aangesloten bij ABOP. Ontevredenheid over de gang van zaken bij hun oude partij, is de oorzaak van de overstap, zeggen ze. Anches en Koyna zijn zondag tijdens een wijkvergadering op Beekhuizen voorgesteld aan de ABOP achterban.
Anches werd persoonlijk naar het katheder begeleid door voorzitter Ronnie Brunswijk.


“Dit is een zwaargewicht van de NDP”, riep Brunswijk trots uit. “Maar hij is nu bij ons.” Anches gaf te kennen dat hij de overstap gemaakt heeft omdat hij genoeg heeft van de machtsspelletjes in de paarse partij. “De president is omringd door mensen die hun eigen zakken vullen, geen gehoor geven aan waarschuwingen, geen oor hebben voor nieuwe ideeën. Ik heb veel verdragen, ik ben geduldig geweest.” Een afgewezen vergunning door districtscommissaris Jerry Miranda van Para was voor Anches teveel. “Dit is jouw schuld," verweet Anches Miranda, naar wie hij overigens flink uithaalde. Anches heeft zich langer dan dertig jaar ingezet voor de NDP. Hij heeft van president Desi Bouterse gedaan gekregen dat de Tammenga Sporthal eindelijk is aangepakt. Hij zal zich in de ABOP sterk maken voor een huizenbouwproject voor 'de kleine man'. Hij heeft een voorstel hiertoe uitgewerkt.

Koyna was lijsttrekker in Marowijne voor de NPS. “Deze NPS is niet de NPS van Pengel, Arron, Rodgers en Venetiaan. Het is helemaal anders, ik kan niet meer met haar werken", deelde Koyna mee. Hij heeft de ABOP helpen oprichten, maar had zich teruggetrokken. “Maar nu ben ik terug. Men zegt de wijzen kwamen uit het oosten. Wij gaan het bewijzen”, zei Koyna. Hij gaf aan dat bij verkiezingswinst een nieuw begrotingssysteem zal worden toegepast, een die zal maken dat er werkelijk gelijke kansen komen voor iedereen. Voor Anches is het belangrijk dat huizen en percelen betaalbaar worden voor de kleine man en dat de prijscontroledienst geheractiveerd wordt. Anches en Koyna hopen dat bij hun nieuw politiek onderkomen de aangehaalde punten eindelijk de nodige aandacht zullen krijgen.

René Gompers
  1. anches 9
  2. koyna 6
  3. nps 4
  4. abop 4
  5. ndp 3