Nederlanders met een Surinaamse achtergrond trouwen minder vaak met een partner uit

DEN HAAG - Nederlanders met een Surinaamse achtergrond trouwen minder vaak met een partner uit het land van herkomst, dan Nederlanders met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Dat blijkt uit cijfer van het Sociaal en Cultureel Planbureau (CPB) over ‘Huwelijksmigratie in Nederland) die dinsdag zijn gepubliceerd. 

Uit het CBP-onderzoek over de periode 2007-2011 blijkt, dat Nederlanders in 5100 gevallen trouwden met een partner uit Turkije, 3900 keer werd de toekomstige echtgenoot of echtgenoten in Marokko gevonden, terwijl in 'slechts' 1700 gevallen de huwelijkspartner uit Suriname kwam. Verder blijkt uit de cijfers dat Surinaams-Nederlandse vrouwen vaker kiezen voor een geboren Nederlander als partner, dan de Nederland man met een Surinaamse achtergrond. Van de 1700 gevallen ging het 1200 honderd keer om een vrouw die uit Suriname overkwam voor een huwelijk, terwijl slechts 500 vrouwen hun toekomstige echtgenoot uit Suriname haalden.

 "Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat de huwelijksmigratie uit Suriname ook relatief beduidend lager ligt dan de huwelijksmigratie uit Turkije en Marokko", reageert de jurist Owen Venloo. "Een belangrijke verklaring hiervoor kan worden gevonden in de grotere mate van integratie van Surinamers in de Nederlandse samenleving  ten opzichte van de Turken en Marokkanen".

Maar uit dit onderzoek is ook gebleken dat de huwelijksmigratie van deze groepen de afgelopen decennia snel aan het afnemen is. Dus het relatief gunstige Surinaamse huwelijksmigratiecijfer zal op betrekkelijk korte termijn ook steeds meer gelden voor Turken en Marokkanen , die net als Surinamers voor een huwelijkspartner steeds gemakkelijker kunnen putten uit in Nederland wonende personen uit de eigen etnische groep, analyseert Venloo het rapport.  "Een wat mij betreft in alle opzichten gunstige ontwikkeling , die leidt tot meer stabiele huwelijken binnen de betreffende etnische groepen."
  1. blijkt 4
  2. huwelijksmigratie 4
  3. suriname 4
  4. nederlanders 3
  5. surinaamse 3