De dag van de waarheid

In 2013 pleitte Verene Shepherd - onderzoeker mensenrechten bij de Verenigde Naties - voor het afschaffen van het 'foute' sinterklaasfeest in Nederland. Een werkgroep van de Verenigde Naties adviseerde daarna de Nederlandse overheid om een nationaal debat omtrent dit feest te initiëren. Het sinterklaasfeest hoefde (nog) niet afgeschaft te worden. Volgens veel Hollanders is het een simpel en gezellig kinderfeest (volksfeest). Op 12 november 2014 oordeelt de Raad van State (RvS) in beroep over dit feest.

De Partij van de Arbeid-burgemeester van der Laan van de gemeente Amsterdam heeft hoger beroep aangetekend bij de RvS. Vandaag de dag vragen velen zich af hoe progressief de PvdA nog is. Op 3 juli 2014 oordeelde de Amsterdamse Rechtbank al dat Zwarte Piet een negatief stereotype is van donkere mensen. Een stereotypering is niet altijd onomstreden! Erger is dit als de rechtbank Zwarte Piet een negatieve stereotype vindt! In ons land heeft de huidige minister Ashwin Adhin het sinterklaasfeest gelukkig aangepast aan de moderne eisen van de tijd zodat vooroordelen, discriminatie en of racisme worden beperkt. Mijns inziens kan een goede traditie in stand worden gehouden als deze breed gedragen wordt in een samenleving. Iedereen moet kunnen mee feesten anders moet het verdwijnen! Zo zijn ook de 'Negerzoenen' als beledigende- en haatzaaiende term afgeschaft in Nederland. Daar is idem dito een hele discussie aan voorafgegaan.

Het is heel curieus dat onder andere Van der Laan vindt dat de discussie over Zwarte Piet niet in de rechtszaal maar in de samenleving gevoerd moet worden. De donkere mensen zullen het dan altijd verliezen omdat zij in de minderheid zijn in een multi-etnische samenleving als Nederland. Immers niet alle Nederlanders zijn geneigd zich aan te passen aan de tijd! Hoewel slavernij volgens de literatuur net zo lang bestaat als de mensheid - evenwel als misdaad tegen de mensheid - was Nederland het laatste land dat de westerse handel op slaven in 1863 afschafte. Voorts negeerde Shell (als Engels-Nederlands bedrijf) een olieboycot van de Verenigde Naties in Zuid Afrika (eind jaren tachtig en begin jaren negentig van de vorige eeuw) terwijl bijna alle westerse bedrijven waren vertrokken vanwege die verfoeilijke Apartheid. Dit systeem wordt nog steeds door veel 'psychotische' blanken onderhuids (soms zelfs openlijk) in stand gehouden. Dat heb ik bij bezoeken aan dit land zelf gemerkt. Uit onderzoek blijkt tevens dat tijdens de Tweede Wereldoorlog Nederland in percentage het hoogste aantal NSB-ers had van de Europese landen (Nationaal Socialistische Beweging) een collaboratiepartij met de Duitse vijand. Zo zijn veel Joodse burgers door deze 'smeerlappen' verraden. Het verbaast mij dan ook dat relatief veel Surinamers in Nederland sympathiseren met de ultrarechtse Partij van de Vrijheid van Wilders die het sinterklaasfeest in zijn huidige vorm in stand wil houden.

Het vingertje van sommige Nederlanders
Nederlanders staan bekend om hun opgeheven wijsvinger. Niet dat ze altijd wijsheid uitkramen; maar telkens willen ze anderen (landen) de les lezen: "Verbeter de wereld, begin bij jezelf". Als je de commentaren (met name op de sociale media) leest van bepaalde 'zeer gestoorde lieden' op het huidige sinterklaasfeest zijn die niet mals te noemen. Velen willen het bij de huidige traditie laten, en zien niets in verandering ondanks het verfoeilijke koloniale verleden van dit land. Het blijkt dat er zelfs donkere mensen zijn die de zin van verandering van een discutabele traditie niet inzien. "Heeft u Kuifje in Afrika (1931) met tekeningen van Hergé al gelezen? Het is ook typisch dat het sinterklaasfeest alleen in België en Nederland wordt gevierd, en deze landen niet toevallig koloniale mogendheden zijn geweest. Maar ja, zo zijn er ook donkere mensen die niet toevallig de tongval van de blanke Nederlanders goed weten na te apen. Wellicht kunnen zij mij dan uitleggen waarom bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden sommige racisten met bananen gooien naar zwarte spelers op het veld: "Eten apen niet heel graag bananen?". Ondanks dat de Fifa (Fédération Internationale de Football Association) zoveel moeite doet om racisme uit te bannen van de voetbalvelden. Dat een kinderfeest moet blijven bestaan, hoeft geen betoog. Iedereen die oprecht van kinderen houdt, zal zich nimmer tegen een goed kinderfeest verzetten. Maar getuigt het niet van diepe respect om als een feest maatschappelijk zoveel repercussies oproept voor bepaalde grote groepen mensen dit aan een een kritische analyse te onderwerpen in plaats van de weg van powerplay te kiezen? Ook dát is de kracht van de democratie!

De Raad van State
Sinds 2012 werkt onze landgenoot Laetitia Griffith (1965) bij de Raad van State als Staatsraad op de afdeling Advisering. Zij is sedert 1987 vertrokken naar Nederland. Ik verwacht dat haar adviezen goed zijn gebruikt bij het oordeel dat nu vastligt. De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de Nederlandse regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. Mocht de uitspraak betreffende de Zwartepieten-discussie bij de RvS in het nadeel vallen van de tegenstanders dan kunnen zij verder procederen bij het Europese Hof. Zwarte Piet is niet zwart van de schoorsteen. Zeker niet met de oorbellen, dikke rode lippen, kroeshaar en andere negatieve stereotyperingen. Ik verwacht dat de RvS correct oordeelt in het belang van alle partijen.

Robby Roeplall
  1. nederland 8
  2. sinterklaasfeest 6
  3. zwarte 5
  4. mensen 5
  5. land 5