1. vorige
  2. volgende

Bewustwording voor behoud van kustvogels nodig

Minister Steven Relyveld van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) en Leonard Johans, directeur van het Suriname Conservation Foundation (SCF) hebben vandaag een financieringsovereenkomst getekend van 40.000 USD. De financiën zijn bedoeld voor het project ‘Bewustwording voor bescherming van kustvogels waaronder de rode ibis’.

Om de kustvogels zoveel mogelijk te beschermen en te behouden, moet de gemeenschap bewuster gemaakt worden van deze dieren. Hesdy Esajas hoofd van de dienst ’s Lands Bos Beheer (LBB) zegt dat met dit project het ministerie in de kust en districten voorlichtingsprogramma’s wil opzetten. “Er is ook een educatietraject aan verbonden waarbij verschillende scholen kunnen meedoen aan een opstelwedstrijd. De winnaars krijgen een prijs”, zegt Esajas.

Natuurlijke kustbescherming
In Suriname vliegen er meer dan 750 vogelsoorten. “Het is een ongekende rijkdom. Er zijn maar heel weinig landen die zoveel soorten vogels hebben. Onze kust is voor veel vogels die doortrekken een rustplaats. Dit maakt het een prachtig gebied voor vogeltoerisme”, zegt Johans.

Johans vraagt speciale aandacht voor de mangrove waar deze dieren op rusten. ”Niet als plant, maar vooral als Mangrove Ecosysteem”, legt Johans uit. Volgens de SCF-baas zou het verstandig zijn om de parwa en mangrove die natuurlijke kustbeschermers zijn, in stand te houden. “Wij moeten die fout niet maken om dijken te bouwen en tot de ontdekking te komen dat we die niet kunnen onderhouden”.

In het project is opgenomen dat er een effectievere controle moet komen van de jachtopzieners langs de hele kust. “De rode ibis behoort tot de beschermde diersoorten. Maar het is opmerkelijk dat ze juist bedreigd worden met uitsterven”, zegt de minister. Hij geeft aan dat de jachtopzieners extra alert zijn in de gebieden waar deze vogels komen nesten. “We moeten voorkomen dat deze dieren worden gestroopt en verder van onze kust verdwijnen”, zegt Relyveld.
  1. zegt 5
  2. johans 4
  3. kust 4
  4. project 3
  5. dieren 3