Bouterse kondigt herstart naschoolse opvang aan

PARAMARIBO - NDP-voorzitter Desi Bouterse, heeft donderdag tijdens een kaderbijeenkomst in Ocer aangekondigd dat er een herstart gemaakt zal worden met de naschoolse opvang. “De first lady gaat weer beginnen en met ondersteuning van Ferrier (minister van Onderwijs,…red.) een pilot draaien omdat de nood daar is”, zei Bouterse.

Hij merkte op dat de NSO een "geweldige uitvinding" was van de regering. "Helaas a sutu opo", zei hij, doelend op de onregelmatigheden die bij dit project hebben plaatsgehad. Na onderzoek door een speciale commissie is een evaluatierapport opgemaakt waarin verschillende misstanden zijn blootgelegd. Uit dat rapport is gebleken dat meer dan SRD 128 miljoen niet verantwoord kan worden.

Bouterse erkent dat er fouten zijn gemaakt. "We hebben lessen geleerd uit die fouten. Zal het ons lukken om voor 2019 weer van start te gaan?" vroeg hij retorisch. "Ik ben geen politieman maar ik kan wel zeggen als dingen verkeerd zijn gegaan. Dan gaan we het daar droppen. Punt uit, duidelijk en dan we'll start all over again. We hebben nu ervaring en de fouten die we gemaakt hebben, daar moeten we ver van afblijven", vervolgde het staatshoofd.

Oppositieparlementariërs Edward Belfort (Abop) en Patricia Etnel (NPS) eisen van de regering dat de miljoenen die bij het naschoolse opvangproject zijn verdwenen, worden teruggehaald. Er moeten vervolgens maatregelen getroffen worden tegen degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan onregelmatigheden bij dit project. Zolang dat niet gebeurt, zal een herstart, zoals de president heeft aangekondigd, van nul en generlei waarde zijn.

  1. gemaakt 4
  2. fouten 3
  3. bouterse 2
  4. aangekondigd 2
  5. herstart 2