Edward Belfort: “Wat ik in 2019 wil, is die beloofde lage koers”

Abop-parlementariër Edward Belfort vindt het triest dat president Desi Bouterse zijn streven voor een verkiezingswinst in 2020 nu stoelt op de herinvoering van naschoolse opvang, voedselpakketten, zogenaamde justitiële onderzoeken en het bezoek van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. “Wat ik in 2019 wil, is dat die koers verlaagd wordt naar het niveau voor 2010. Zoals hij dat al meer dan drie keren heeft beloofd. Het is triest om te kijken naar een oude man die nog steeds probeert om achterhaalde dingen te gebruiken om het volk te pakken, terwijl iedereen onder deze oude man en zijn familie lijdt. We hebben geen pragmatisch leiderschap nodig van een man die ‘switi tori’ komt geven om mensen te lokken om op hem te stemmen”, zegt de politicus aan Dagblad Suriname. Belfort voert aan dat het staatshoofd in zijn nieuwjaarsrede ook beloofd had om leningen van SRD 50.000 te verstrekken aan personen, die een huis wensten te bouwen. “Ik ben benieuwd hoeveel mensen dit geld hebben kunnen lenen”, stelt hij.

NDP gaat gestolen geld weer stoppen in NSO
Bouterse maakte afgelopen donderdag tijdens een kadervergadering bekend dat de naschoolse opvang in 2019 weer zal worden opgepakt. Hierin zullen first lady Ingrid Bouterse-Waldring en onderwijsminister Lilian Ferrier een leidende rol hebben. Hij deelde ook mee dat de justitiële autoriteiten zullen worden ingeschakeld om de misstanden van het afgelopen project te onderzoeken. “Zijn vrouw is even debet aan alle ellende die hij heeft veroorzaakt. Het zijn gewoon de gelden die de NDP heeft gestolen die nu weer gebruikt zullen worden om een paar maanden zogenaamd weer voor voeding te kunnen zorgen”, aldus de politicus.

NDP onder vergrootglas plaatsen
De Abop’er benadrukt dat de president ballen moet tonen en erop moet aandringen dat er wetgeving wordt gemaakt om gestolen gemeenschapsgelden terug te vorderen. Hierna moeten de NDP en vooral NDP-toppers onder een vergrootglas worden geplaatst. Volgens hem is de belofte voor een strafrechtelijk onderzoek bij NSO anders waardeloos.

Gaan de president van India en Ashanti koning die 18.000 woningen bouwen?
Bouterse deelde mee dat in juni de president van India, Ram Nath Kovind, komt, terwijl eind van het jaar de Ashanti koning uit Afrika en de premiers van Antigua en Dominica ook Suriname zullen bezoeken. Belfort ziet deze mededelingen als een foefje om de verschillende bevolkingsgroepen zoet te houden. “De Hindoestaanse en Creoolse groepen worden zoet gehouden door te tonen dat hij toppersonen uit hun land van herkomst heeft gebracht. Wanneer deze mensen weer vertrekken, zullen de brandstofprijs, de hoge winkelprijzen en de koers nog steeds op hetzelfde niveau blijven. Gaan de president van India en de Ashanti koning die beloofde 18.000 woningen van Bouterse bouwen? Neen!”

2020 moet hij achter de tralies zitten
De voormalige justitieminister benadrukt wederom dat Bouterse conform de regels van de Grondwet in feite niet meer mag fungeren als staatshoofd, omdat er 20 jaar tegen hem is geëist voor zijn aandeel als militaire leider bij de 8 decembermoorden. “2020 moet hij achter de tralies voor meervoudige moord, dus hij moet afstand nemen van het presidentschap en helemaal niet denken aan de opkomende verkiezingen. Hij moet zich gereedmaken voor Santo Boma, want als hij veroordeeld wordt, kan hij niet meer deelnemen aan de verkiezingen. Artikel 98 lid b van de Grondwet zegt duidelijk dat als er een vervolging tegen hem is ingezet, hij de vicepresident moet laten waarnemen”, aldus de politicus.

Grote ontevredenheid bij NDP-achterban
Belfort voorspelt dat de NDP de enige partij in 2020 zal zijn die zwaar achteruit zal gaan na de verkiezingen, omdat de partijaanhang nu al door grote ontevredenheid besloten heeft de partij de rug toe te keren. Zelfstandig de verkiezingen ingaan of in combinatieverband maakt dus niet uit. “De huidige 26 zetels heeft de NDP gehaald, omdat een heleboel zaken beloofd waren. Nu al weet Bouterse dat zijn aanhang weg is, want hij merkt dat al bij de verschillende bezoeken die hij landelijk aflegt. NDP’ers zijn boos, want geen enkele Marron of Inheems is minister onder zijn kabinet. Aan de andere kant zijn juist meer buitenstanders tot minister gemaakt en komen rasechte NDP’ers nauwelijks aan bod”, aldus de politicus.

FR

  1. ndp 6
  2. president 5
  3. bouterse 5
  4. verkiezingen 4
  5. belfort 3