Medisch Stafbestuur AZP slaat alarm

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft ernstige financiële problemen. Operaties en andere procedures worden door de afwezigheid van materiaal afgelast of er worden minder verrichtingen verricht. Sinds enkele maanden wordt door improvisatie de basale zorg in stand gehouden. Als deze situatie aanhoudt zullen er lange wachttijden ontstaan. Dit zegt het Medisch Stafbestuur van het ziekenhuis in een brandbrief aan de gemeenschap.

Het MSB vreest dat het uitblijven van structurele maatregelen zal leiden tot een situatie waarin hoogwaardige zorg niet gegarandeerd is. Zo kunnen de lange wachttijden leiden tot gevaarlijke situaties voor patiënten. De toestand is precair, omdat de directie van het AZP de financiële middelen niet krijgt van de aan de overheidspatiënten (Sociale Zaken en SZF) geboden diensten. 80% van de uitgaven van het ziekenhuis zijn ten behoeve van deze patiënten.

Herhaaldelijke eerdere toezeggingen en beloftes door de vicepresident namens de regering, zijn niet nagekomen, zegt het MSB. Eerder had de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) aan de bel getrokken. De NZR heeft haar actie opgeschort na nieuwe besprekingen met onder andere de vicepresident en de minister van Financiën. De gedane toezeggingen zijn echter niet omgezet in daden. “Slechts kleine financiële injecties waren zichtbaar, waarmee kleine brandjes geblust konden worden. Debiteuren bellen dagelijks het AZP. Waarom blijft een structurele oplossing uit? Moet er over enkele weken weer aan de onderhandelingstafel worden gezeten?”, schrijft de voorzitter van het MSB,W. Jap Tjoen San.
  1. ziekenhuis 3
  2. financiele 3
  3. zorg 2
  4. situatie 2
  5. lange 2