1. vorige
  2. volgende

Jessurun zieke dna leden zullen van huis gehaald worden om quorum te verlenen

Bijkans een maand na de jaarrede van president Desi Bouterse zal De Nationale Assemblee (DNA) vandaag een openbare vergadering houden. ‘Het feit dat nu pas een openbare vergadering wordt gehouden, betekent dat de regering niet altijd kan rekenen op een parlementaire meerderheid.’ Dit zegt NF/DA`91-assembleelid Winston Jessurun in gesprek met Dagblad Suriname. Volgens Jessurun steunt de regering op een marginale meerderheid en hoopt zij dat een oppositielid toch haar medewerking verleent. In feite is het parlement hierdoor in een impasse gekomen, waardoor zieken zelfs van huis gehaald moeten worden om het zo nodige quorum te bereiken. De assembleeleden Frits Moesafirhoesein en Rachied Doekhie waren bij de laatst gehouden huishoudelijke vergadering ziek, waardoor de coalitie slechts met 25 leden zat. Daarnaast heeft assembleelid Oesman Wangsabesari eerder gezegd dat hij wegens ziekte ook niet optimaal in staat zal zijn om de coalitie bij te staan. Jessurun zegt dat hij hoopt dat de vergadering van vandaag normaal voortgang vindt. Hij geeft wel aan dat de huidige omstandigheden hem veel zorgen baart. Een sterke regering moet volgens hem in staat zijn zelf voor de parlementaire meerderheid te zorgen.
Op de agenda staat de ontwerpwet Constitutioneel Hof. In artikel 144 lid 4 van de grondwet is de instelling van het Constitutioneel Hof opgenomen. Dit grondwettelijke orgaan moet volgens Jessurun het oordeel vellen of de Amnestiewet, die in april 2012 is aangenomen, een inmenging betekent in het 8 decemberstrafproces. De Krijgsraad heeft de vervolging geschorst in afwachting op de beantwoording van de indringende rechtsvraag. Volgens de volksvertegenwoordiger, die samen met Ricardo Panka (voorzitter), Ronnie Brunswijk, Radjkoemar Randjietsingh, Paul Somohardjo, Anton Paal en Theo Vishnudatt in de commissie van rapporteurs zit, is hij blij dat deze conceptwet uiteindelijk ready is voor openbare behandeling. Jessurun zegt dat het hier gaat om een wet die volgens de grondwet van Suriname is voorgeschreven. Wat aangegeven moet worden, is hoe zo een Constitutioneel Hof moet functioneren en wat de taakstelling en gevolgen zijn van de beslissingen van dit orgaan. Hij gelooft er in ieder geval in dat de huidige coalitie de organieke wet hiertoe zal doordrukken, omdat het gaat om het lijfsbehoud van de verdachten van het 8 decemberstrafproces.
De 39 artikelen tellende ontwerpwet over het in te stellen Constitutioneel Hof is sinds vorig jaar af. In artikel 1 van de ontwerpwet staat dat het Hof bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter en drie leden, waaraan drie plaatsvervangende leden worden toegevoegd. De personen worden voorgedragen door DNA en worden benoemd door de president voor een periode van 5 jaar. De secretaris en plaatsvervangend secretaris worden op voordracht van het Hof door de president benoemd. Personen die in aanmerking komen voor het lidmaatschap moeten de Surinaamse nationaliteit bezitten en minimaal 45 jaar oud zijn. Ze moeten 10 jaar in een of meer juridische beroepen werkzaam zijn of zijn geweest of een staatsrechtelijke functie hebben vervuld. Daarnaast moeten de leden op de universiteit van Suriname of daarmee gelijk gestelde universiteit of hogeschool, hetzij de graad van doctor in rechtswetenschappen of de hoedanigheid van meester in de rechten, of een daarmee gelijkgestelde graad hebben verkregen.

FR

  1. hof 6
  2. jessurun 5
  3. vergadering 4
  4. leden 4
  5. staat 4