1. vorige
  2. volgende

Gajadien: ‘Presidentsvrouw trekt corruptiefaciliterend beleid door’

Dat first lady Ingrid Bouterse-Waldring een pilot schoolvoedingsproject in 2019 wil opstarten is volgens assembleelid Asis Gajadien niets anders dan een verkiezingsstunt waarbij wederom een worst voor de neus van de samenleving wordt gehangen. De VHP’er vindt het ook grappig dat de presidentsvrouw eerst naar Brazilië moest om president Desi Bouterse te corrigeren dat het niet om de naschoolse opvang gaat, maar een schoolvoedingsproject. “De presidentsvrouw is nu bezig het corruptiefaciliterend beleid van de president en vicepresident verder door te trekken. Dat zij nu aangeeft dat het gaat om een voedingsproject, verschilt niet van de werkwijze van de regering Bouterse-Adhin waarbij zij in hun strategisch plan als nummer één heeft om pakketten dan wel voeding aan de samenleving te verdelen. Alles past binnen het plaatje van ‘de samenleving eerst verarmen en vervolgens weer voorzien van voeding’”, zegt Gajadien aan Dagblad Suriname. Volgens de VHP’er past het verstrekken van voeding op scholen beter binnen het NDP-verkiezingscampagne dan het misgelopen pakkettenproject. De parlementariër ziet deze verkiezingsstunt van de regering Bouterse-Adhin daarom niet werken, omdat het volk reeds door heeft hoe deze regering belooft en geen structurele oplossingen creëert.

Scholen in Suriname gesloten tijdens lunchtijd
De first lady is tijdens het werkbezoek aan Brazilië op veldbezoek geweest om van dichtbij mee te maken hoe het schoolvoedingsproject van Brazilië werkt. Ze is kort ingegaan op het op handen zijnde programma. Het is de bedoeling dat de ministeries van Volksgezondheid, Onderwijs, Sociale Zaken en Landbouw, Veeteelt en Visserij dit project gaan doen, ondersteunt door Bouterse-Waldring. Gajadien benadrukt dat in sommige landen het inderdaad zo is dat overheden voeding verstrekken op scholen. Dit, omdat de scholen tot in de late middag draaien, waardoor ‘lunch’ tijdens schooluren moet plaatsvinden. “In Suriname zijn de schooldeuren tijdens lunchtijd gesloten, dus het is geen kwestie van één op één wat zich in Brazilië voordoet en wat men zogenaamd hier wil implementeren. Wij willen allemaal dat de schoolkinderen geholpen worden met een structureel goed beleid”, aldus de VHP’er

Onder voedingsproject politieke vrienden corruptie laten plegen
Het Evaluatierapport Project Naschoolse Opvang en Begeleiding is sinds juli 2017 ingediend in De Nationale Assemblee. Concrete stappen om misstanden uit het rapport onder de aandacht van het Openbaar Ministerie te brengen, blijven nog steeds uit. Gajadien denkt dat de misstanden van de naschoolse opvang nooit onderzocht zullen worden. “De first lady in met hetzelfde plaatje van de president en vicepresident bezig om middels voeding door te gaan met het corruptie faciliterend beleid. Politieke vrienden zullen hierdoor weer geaccommodeerd worden voor gaarkeukens en leveranciers zullen verder hun slag kunnen slaan met betrekking tot de levering van voedingsmiddelen”.

Miljoenen verspild aan ‘njang patu’
Reeds in maart 2012 maakte de regering-Bouterse 1 bekend dat het schoolvoedingsproject landelijk doorgevoerd zou worden, waarbij het niet slechts zou gaan om brood of fruit, maar eventueel zouden schoolleiders geld krijgen. Dit project liep ook op niets uit en werd na evaluatie uitgebreid naar naschoolse opvang. De president gaf daarna toe dat het een ‘nyang patu’ is geworden. Na de verkiezingen van 2015 zijn de rekeningen niet verder betaald waardoor enorme achterstanden ontstonden. Het project werd uiteindelijk gestopt. Het totale project heeft per augustus 2015 SRD 162 miljoen gekost. Hiervan is SRD 15 miljoen betaald aan leerkrachten en coördinatoren en de rest, SRD 147 miljoen, is besteed aan voeding. Dit is circa 91% van de totale kosten. Voor 2017 zijn er echter nog steeds dienstverleners die moeten worden uitbetaald.

FR

  1. bouterse 6
  2. voeding 6
  3. project 5
  4. schoolvoedingsproject 4
  5. gajadien 4