1. vorige
  2. volgende

Sicci gelanceerd om zakelijke relaties met India te verscherpen

Op vrijdagavond is de Suriname India Chamber of Commerce and Industry (Sicci) gelanceerd ter versterking van de zakelijke relaties tussen Suriname en India. Dit vond plaats in de Ballroom van Lalla Rookh in aanwezigheid van onder andere de vicepresident Ashwin Adhin, minister van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), Stephen Tsang, en de ambassadeur van India, Satendar Kumar. Hiertoe hadden Sicci en de Confederation of Indian Industry (CII) in maart 2018 reeds een intentieverklaring ondertekend. Sicci richt zich voornamelijk op het aantrekken van Indiase bedrijven naar Suriname. Het team dat hiermee belast is, bestaat uit leden die allen actief betrokken zijn in het bedrijfsleven Nizaad Bissumbhar (voorzitter), Lindsay Goossens (vicevoorzitter), Pavan Bhojwani (secretaris), Krishnadath Somai (penningmeester) en de bestuursleden Minu Parahoe en Rahid Doekhie.

Succesvolle mondiale business approach vanuit India
“India is aan het ontwaken doordat er modern beleid gevoerd wordt. Made in India bijvoorbeeld is een agressief salesprogramma, waarbij je landen in de wereld afreist om de productiebedrijven te vragen om de productie naar India te brengen. Daarbij worden er 3 factoren geregeld: toegang tot energie en grond, toegang tot toegewijde arbeiders en het bieden van fiscale incentives. Dit programma is ongekend succesvol”, liet Bissumbhar tijdens de launch weten. Hij is tevens directeur van het bouwbedrijf Portable Buildings. Vanwege de groei die India meemaakt, kan de samenwerking met Suriname veelbelovend zijn; er valt namelijk veel van India te leren. “Zo is de beroepsbevolking van India één van de grootste in de wereld; 65% van de beroepsbevolking is jonger dan 35 jaar”, voegt de Sicci -voorzitter toe. Daarnaast is ook Digital India een programma dat furore maakt. Technologie is immers onontbeerlijk voor het bedrijfsleven. Zo is Digital India gebaseerd op 3 pijlers: ontwikkelen van een stabiele digitale omgeving, digitaliseren van de overheidsdiensten ten behoeve van de bevolking, en het tegengaan van digitale gevaren.

Kansen voor Suriname
Sicci heeft 5 projecten gesignaleerd voor Suriname: Caribbean Solar Expertise Center, Caribbean ICT Expertise Center, Caribbean Food & Agriculture Center, Caribbean Start Up Factory en Caribbean CII Center of Excellence. In het kader hiervan zal Sicci zich focussen op het organiseren van business circles (werksessies), het creëren van mogelijkheden om het Surinaams bedrijfsleven in contact te brengen met de Indiase president, en het treffen van voorbereidingen voor een meeting met de Indiaase Exim-bank. De eerste activiteit, eerste business circle, van Sicci is gepland op 8 juni 2018 en de tweede business circle vindt plaats in november 2018. Ook het opzetten van een India paviljoen op de United Business Beurs ligt in het verschiet in oktober 2018. Om de kansen voor Suriname te kunnen benutten, is het van belang dat de Surinaamse autoriteiten onder andere het verdrag betreffende Internationale Solar Alliance ratificeert, alsook het visabeleid van en naar India vergemakkelijkt, accentueert Bissumbhar tot slot.

KSR

  1. india 12
  2. suriname 6
  3. sicci 6
  4. business 5
  5. caribbean 5