Melvin

Het woord ‘awari-domri’ valt regelmatig in de Surinaamse politiek wanneer burgers de foute elementen in de politiek wensen aan te duiden. Het is het equivalent van de vos die passie preekt. De awari-domri (awari-dominee) is een leugenachtige en huichelachtige figuur in de Surinaams-creoolse verteltraditie. Concreter gezegd is de awari-domri een figuur uit een odo, een Surinaams-creoolse gezegde dat als volgt luidt: ‘Awari domri taki fowru no bun fu yang, ma en mofo lai nanga wiwiri’ oftewel ‘Awari de predikant raadt het eten van kippen af, terwijl zijn bek vol zit met kippenveren’. Deze uitdrukking is bestemd voor personen die de predikant uithangen en wijze lessen doceren, terwijl men ze zelf niet naleeft. Het devies van deze personen is dus ‘luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden’. En daaraan dachten wij toen wij de verklaringen van een zoon van een politicus doorlazen, die probeerde het controversiële verleden van zijn vader – die onlangs 75 jaar is geworden – te verdedigen. Deze zoon vindt het onterecht dat zijn vader aangeduid wordt als een grondrover. Zijn vader zou juist veel sociale projecten hebben uitgevoerd. Hij verwees daarbij naar iemand die door de huidige regering 860.000 hectare zou hebben gekregen. Maar in verband met de naschoolse opvang deed deze zoon een nog interessantere onthulling. ‘Een parlementariër van de coalitie heeft honderden miljoenen gestolen van het project Naschoolse Opvang (NSO) en heeft nu een eettent aan de Wilhelminastraat geopend daarmee. Niemand zegt iets hierover’, zei de gebelgde zoon. De vraag rijst nu wie deze parlementariër is die aan de Wilhelminastraat recent een eettent heeft geopend. Navraag in de kleine Suriname bracht ons al snel naar de naam van een jongeman. Het gerucht wil dat deze jongeman, die nota bene en uitgerekend afkomstig is van het systeem van het Nationaal Jeugdinstituut (Nationaal Jeugdparlement), een of meerdere gaarkeukens onder zijn beheer had en daarmee een behoorlijke njang zou hebben gemaakt. Onder meer zou naar hem zijn verwezen toen zijn partijvoorzitter (de president) eens de opmerking maakte dat de NSO een behoorlijk corrupte boel, een njang patu, was geworden. Wanneer issues de jeugd aangaande aan de orde worden gebracht, springt betrokkene op als een grote pleitbezorger van de jeugd, maar in werkelijkheid, als het waar mocht zijn, kan je zo iemand eerder betitelen als een grote vijand van de jeugd, als iemand die groot verraad heeft gepleegd naar het arme kind van Suriname dat de dagen en de weken met een hongerige maag doorbrengt. We hebben hier voor het project NSO gepleit en het ondersteund, alleen al vanwege het aspect van de voeding, omdat wij op de hoogte zijn van de armoede in het land. Er zijn kinderen die niet genoeg en voldoende te eten hebben. Er zijn kinderen die behoren tot eenoudergezinnen, waar de vader in geen velden te bekennen is. Er zijn vaders die tientallen kinderen tegelijk hebben met een aantal vrouwen. De kinderen treft geen blaam en zij verdienen alle ondersteuning van staatswege. Het is de plicht van de staat om het Surinaamse kind te behoeden van honger. Maar wanneer de regering een programma opzet om onder andere de honger onder de Surinaamse kinderen terug te brengen, dan zijn er ook jongeren, die overbodig te eten hebben, die de arme kinderen dit stukje brood niet gunnen. Ze willen alle geld van Suriname hebben voor zichzelf en hun gezin en zij pakken daarvoor het broodje uit de mond van de arme Surinaamse kinderen. Dit is een wreedheid die aantoont hoe meedogenloos deze politicus is, samen met nog anderen die met hun onfatsoenlijke gaarkeukens het NSO-project de keel hebben dicht geknepen. Bovendien gaat het om een figuur die in DNA nog een hoge functie bekleedt, en dan worden er nog kinderen in DNA toegelaten om te komen kijken hoe goed DNA-leden bezig zijn om hun belangen te behartigen. Er is een rapport waar de NSO is geëvalueerd. De voorzitter van de regeringspartij heeft herhaaldelijk duidelijk kritiek geuit op zijn partijgenoten over oneerlijke praktijken en corruptie waaraan zijn partijgenoten zich schuldig maken bij het uitvoeren van programma’s, gericht op arme groepen in de samenleving. De kritiek wordt niet opgevolgd door maatregelen vanuit de regering of de partij. Maar het wordt wel duidelijk dat er geen medeleven en gevoel bestaat onder de partijgenoten voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. We hebben het gerucht dat nu weer herhaald wordt door de zoon van een jarige politicus, weer genoteerd en zijn van mening dat het een schande is voor een politicus om zo een beschuldiging op je naam te hebben. De geruchten blijken nu van enige tijd te zijn, en het is onmogelijk dat betrokkene daarvan niet op de hoogte is. Hij is een publieke figuur met een hoge functie in ook de DNA en hij heeft deze beschuldiging nooit weersproken. Opvallend is dat de bijdrage van betrokkene in DNA ook niet geweldig is, los van met lege woorden draaien om de hete brij en het verdedigen van de regering op punten waar dat niet eens mogelijk is. Nu zijn er weer plannen om de schoolvoeding weer op te pakken. Het geeft hoop dat de minister van Onderwijs nu betrokken zal zijn met de uitvoering, maar heeft zij genoeg power om het op te nemen tegen de awari-domri’s? Gaat ze opgewassen zijn tegen partijbonzen die stelen van de duizenden Surinaamse kinderen ten voordele van hun eigen gezin?

  1. kinderen 9
  2. awari 7
  3. surinaamse 5
  4. zoon 5
  5. nso 5