Sapoen: HI is het meest onderschatte ministerie

Het ministerie van Handel en Industrie (HI) is van alle departementen het meest onderschatte. Het is in de loop der jaren gemarginaliseerd tot een ministerie die prijzen moet controleren en bedrijfsvergunningen moet afgeven. “Dat is het beeld dat de buitenwacht heeft,” vindt de gewezen HI-minister Raymond Sapoen.

Ook in het parlement heeft hij gemerkt dat niemand vragen stelt over zaken zoals industrieel vermogen, concurrentie en handel, terwijl veel gevraagd wordt over bedrijfsvergunningen en hoe het komt dat prijzen verhoogd worden. Sapoen zegt in de afgelopen twee jaren geprobeerd te hebben het ministerie te ontdoen van het odium dat door deze twee - overigens heel belangrijke - aspecten is geplakt op HI. Hij heeft zich beleidsmatig dan ook meer geconcentreerd op handel en industrie, ervan uitgaande dat HI het ministerie is dat moet verdienen voor het land. “Het is het ministerie bij uitstek dat ervoor moet zorgen dat de verdiencapaciteit voor ons land toeneemt. Wat je allemaal uitgeeft aan bijvoorbeeld sociale verzekeringen, moet uiteraard ergens vandaan komen,” stelt Sapoen.

Weinig middelen
De beeldvorming over HI heeft ook gemaakt dat het bijbehorende budget marginaal is geweest. “Als je dat vergelijkt met de overige ministeries, dan zie je dat HI eenzaam aan de top is, het is de ster van de kerstboom. Zoveel zegt dat over hoeveel op de begroting van HI is opgebracht,” illustreert Sapoen de beperkte middelen waarmee hij heeft moeten werken. Reden te meer waarom hij zich in de afgelopen twee jaar heeft gericht op zaken die van bijzonder belang zijn voor de Surinaamse economie. Meer dan ooit heeft hij de nadruk gelegd op industrie, de versterking van de private sector in het kader van competitiveness en het weerbaar maken van de bedrijven.

De voormalige HI-bewindsman merkt op dat Suriname een economie heeft welke gedomineerd wordt door mineralen. De andere, duurzame, non-natural-resources-zijde is zwak ontwikkeld. Hij heeft daarom gekozen voor het sterk maken van bedrijven door onder meer certificering. Sapoen blikt tevreden terug op het nationaal certificeringsprogramma voor bedrijven, dat hij op de begroting heeft weten te brengen. “Nu gaat het niet meer zozeer om de prijzen, maar om de kwaliteit van het aangebodene. Als je geen tarifaire barrières meer hebt, moet je meer dan ooit rekening houden met je kwaliteitssysteem. Certificering is een noodzaak, geen luxe meer,” meent Sapoen.

Over het industriele klimaat heeft de ex-minister van HI de nadruk gelegd op innovatie, waarbij meer waarde wordt toegevoegd aan het product of de dienst. Dit jaar is dan ook uitgeroepen tot het Jaar van Innovatie. Bedrijven en ondernemers worden gestimuleerd om, willen ze concurrerend blijven, hun product navenant aan te passen aan de eisen van de hedendaagse markt. Dat houdt in dat bedrijven meer moeten investeren in hun kwaliteit, zodat ze meer opbrengsten hebben en de werkgelegenheid daarmee stimuleren, maar ook hun exportcapaciteit vergroten. “Investeren in innovatie en aan de andere kant export promoting,” aldus de gewezen HI-bewindsman.

Sapoen, jurist en hoofdbestuurslid van de Pertjajah Luhur (PL), nam twee jaar geleden het roer over op het ministerie van Handel en Industrie. Toen president Desi Bouterse vorige week maandag de samenwerking met de PL opzegde, leverde Sapoen evenals zijn collega-ministers van de partij, zijn portefeuille in. Vandaag wordtDon Tosendjojo beëdigd als zijn opvolger. In 2010 was Tosendjojo lijsttrekker van Pertjajah Luhur/Volks Alliantie in Marowijne.

  1. sapoen 8
  2. ministerie 6
  3. bedrijven 5
  4. handel 4
  5. industrie 4