Berenstein en Welzijn geven visie over 'fatsoenlijk werk'

Robby Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C-47 en Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zullen het vanavond tijdens de tweede openbare discussie van Projekta hebben over 'decent work' (fatsoenlijk werk). Projekta houdt een lezingencyclus tijdens de zevende Democratiemaand. De relatie tussen democratie, duurzame ontwikkeling en 'decent work' zal worden bekeken.

Fatsoenlijk werk wordt gepromoot door de internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en is gestoeld op het besef dat werk een bron is van waardigheid, vrijheid, stabiliteit, vrede, democratie en economische groei. De ILO ziet decent work als een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van gelijkwaardige en duurzame ontwikkeling voor alle mensen.

Berenstein zal spreken vanuit het oogpunt van de werknemers, en ingaan op waar Suriname nu staat met het bereiken van ‘decent work’ (en andere ILO verplichtingen), welke prioriteiten er gesteld moeten worden en welke ontwikkelingskeuzes gemaakt moeten worden. Deze aspecten worden geplaatst in het licht van duurzame ontwikkeling en hoe daar invulling aan gegeven moet worden om de rechten van arbeiders te beschermen.

Welzijn zal vanuit het oogpunt van werkgevers uiteenzetten welke ontwikkelingskeuzes volgens de VSB gemaakt dienen te worden die tegemoet komen aan de doelen en rechten van zowel werkgevers als werknemers. Ook hij zal kort de stand van zaken en prioriteiten aangeven.

Projekta heeft ervoor gekozen om dit jaar binnen de Democratiemaand stil te staan bij de keuzes die moeten worden gemaakt voor de toekomst. Tijdens deze Democratiemaand geven verschillende deskundigen aan wat de stand van zaken is en welke de prioriteiten zouden moeten zijn voor toekomstig beleid.

De openbare bijeenkomst begint om 19.00 uur en wordt gehouden in Ballroom Lalla Rookh, Gebouw 2.
  1. decent 4
  2. work 4
  3. projekta 3
  4. werk 3
  5. democratiemaand 3