NPS, Ronnie, PL en overigen, pas op je tellen...

De NDP strategieën kennen geen grenzen. Helaas liggen al die strategische bewegingen binnen de legale grenzen en kan de NDP niets anders kwalijk genomen worden dan 'vieze' dan wel onethische politieke spelletjes. Maar wie beweert dat politiek niet vaak vies is, is wel heel erg naïef. Dus chantage, verdeel en heers, persstilte (lees; verkapte censuur) en wat al niet meer is in feite het gewone politieke spel wat de NDP, gewoon als beste speelt. (Dit is géén compliment)

Na op een bijna magistrale wijze Somo eerst te hebben gebruikt om aan regeermacht te komen (wie had gedacht dat Somo zich zo zou laten pakken), wordt hij 4 jaren na dato er net zo hard, nog magistraler en met veel propagandistische en populistische bombarie weer uitgeknikkerd. Jazeker wist men bij de NDP al vanaf dag 1 dat deze move gemaakt zou worden en dat er goed mee gescoord zou (kunnen) worden.
Bijna heel Suriname kent en weet van de politieke spelletjes die Somo zo graag speelt om in het machtscentrum te blijven. Ook daar zit niet illegaals aan, gewoon eeuwenoude strategieën toepassen, zoals nu ook de NDP doet, en hopen dat je scoort. Somo is een genadeloos politicus wiens strategieën menigeen te ver gaan of op z'n minst irriteren.

De NDP dus... wist dat het royeren van de partij van Somo bij velen als een krachtdaad ('deze president durft maaang')gezien zou worden. Want sinds de vorige regering wilden delen van het volk al dat de minister die toen voor de PL op RGB zat eruit gestuurd moest worden. 'Chantage' van Somo heeft Vene doen besluiten de stap niet te maken. Veel stemmingmakerij van de toenmalige oppositie (lees: NDP-fractie) heeft het volk opgejut tegen Vene vanwege deze daad. De opruiende NDP-ers hebben nagelaten te vertellen dat geen enkele weldenkende regering op een kabinetscrisis wil aansturen vanwege vooral de financiële gevolgen en vanwege de stagnatie van beleid.

Enfin, 4 jaren na dato... Somo ligt eruit...alle ambtenaren op hoge posten die nu door de PL worden bemenst, moeten worden vervangen. Het politieke spel is nu echt begonnen. De NDP 'smijt niet met vuil' maar beticht de voorzitter van de PL wel ronduit en publiekelijk van chantagepraktijken. Toppers van de NDP schreeuwen van de daken afgedaan te hebben met chantage-politiek door de PL eruit gegooid te hebben, duidelijk 'vergeten' dat hun president/voorzitter/coalitieleider verantwoordelijk is voor politieke moorden in tegenstelling tot politieke chantage. Ook weer bijna magistrale propaganda. ('Bijna', want de meeste Surinamers geloven die regelrechte onzin echt niet).

Maar voorzichtigheid is geboden met deze Machiavelli overschrijdende strategieën, ja beter nog komt het woord duivels in gedachten, zo ver gaat de sluwheid bij het NDP-beleid. Voorzichtigheid maan ik allen die niet uit het kamp van Bouta zijn. Want zie de voorgedragen dan wel uitgenodigde personen nu al die voor een hoge post in aanmerking moeten gaan komen. In Commewijne zal Remy Pollack van de NPS de post van de alomgeroemde Ingrid Karta-Bink gaan innemen, en voor de post van minister van HI is ene meneer Don Tosendjojo, directeur van een avondmulo voorgedragen door de ABOP. In 2010 was hij nog lijsttrekker van PL in Marowijne.

Zie hier de duivelse spinsels:
Meneer Pollack, gestreeld en gevlijd door de vraag om dc te worden (he's only human), heeft toegezegd zich aldaar in te zetten voor land en volk. Vreemd genoeg ziet deze goede man niet in dat (ook) hij slechts als een pion wordt gebruikt. Want enerzijds zal de pres weer lof over zichzelf uitroepen dat hij in nationaal belang ook met de oppositie samenwerkt (waarom laat/vraagt hij een goed functionerende dc dan niet op haar/die post?). Daaruit moet dus voortvloeien dat de NPS ook de handen toereikt naar de NDP. Wanneer de NPS dat nu niet automatisch zal doen, zal deze sluwe voorzitter van de paarse partij meteen woorden vinden om hen te betichten niet samen te willen werken en daarmee zijn falen veroorzaken. Iedereen (het volk en meneer Pollack) 'moet maar vergeten' dat een regerende partij háár programma uitvoert en niet dat van de oppositie.

Die beste meneer Pollack heeft misschien niet veel ervaring in de politieke arena, of hij is het eens met het NDP-programma dan wel -beleid? Want de nieuwe NPS?/NDP-districtscommissaris van Commewijne zal als ieder ander overheidstopper, naar de NDP beleidsinzichten moeten dansen. Dat is op zich een logisch gegeven, want daarom is een bepaalde partij aan de macht, nl om volgens haar beleidsinzichten beleidsdoelen te realiseren. Dus in dit geval zal een overheidsfunctionaris die reeds 31 jaar trouw lid van de NPS is, de beleidslijnen van de NDP moeten volgen en uitvoeren. Ik hoop dat de gepassioneerde heer Pollack dit wel ten volle beseft.
Maar met deze zet, heeft de NDP voor een 'mooi' stukje verdeel en heers gezorgd, want deze benoeming van dhr Pollack, secretaris van de NPS levert op z'n minst de nodige discussie binnen zijn partij en als bonus een stukje (zelf)propaganda voor de pres/NDP-voorzitter.

Maar ook de waarschijnlijke benoeming van de door de ABOP voorgedragen Don Tosendjojo is er een met veel dieptes en valkuilen. Zo uit de Javaanse gemeenschap 'getrokken' en gegooid in de strijd om als afleidingsfactor voor de PL-achterban te dienen. Zullen ze daar in trappen? Zullen de trouwe PL-aanhangers werkelijk gaan denken dat de ABOP nu PLOTSELING een multinatio partij is geworden? En dat, met de inzet van een beste meneer uit hun cultuur, die geen enkele beleidservaring heeft noch academisch of zelfs hoger geschoold is? Dit laatste is geen schande en de goede man heeft een mooie functie als hoofd van een muloschool. Maar laten we elkaar niet voor de gek gaan houden dat zijn CV eentje is van/voor een minister van Handel en Industrie. Een ministerie met een bijzonder strategische rol in onze economie. Daar moet wat meer in de schaal gelegd worden dan een voortgezet onderwijs.

Nee, ook meneer Tosendjojo moet zich misschien maar liever even achter zijn oren krabben enzich bedenkenalvorens zichzelve in het duivelse spel van de huidige machthebbers te gaan begeven. Want een pion blijft altijd een pion en wordt als eerste slachtoffer bij de volgende strategische zet.

En tot slot is deze waarschuwing voor het duivelse spel van de NDP en haar voorzitter gericht aan Ronnie Brunswijk. Natuurlijk weten we allemaal dat Ronnie de president, zijn vroegere aartsvijand in het geheel niet vertrouwt (nyanman no lob' nyanman), maar Ronnie kijkt toe en wacht af....ook Ronnie gaat straks chanteren, zoals Des het noemt als het hem uitkomt. Maar laat vooral Ronnie niet vergeten, want vooral Ronnie behoort te weten, dat Des geen grappen maakt. Des is geen democraat maar een alleenheerser. En alleenheersers schakelen allen die hun heerschappij in de weg kunnen staan uit door ze tegen elkaar op te zetten of ze geheel uit te schakelen. Een alleenheerser verdeelt en heerst. Maar deze pres zal vallen als een baksteen want het Surinaamse volk is niet zo dom als hij denkt. Ronnie, de NPS, Harish, en zelfs zijn eigen partij- en coalitiegenoten gaan dit inzien of zien het reeds. Destrategie van verdeel en heers wordt steeds meer voorspelbaar en zal steeds minder haar uitwerking hebben.
Maar tot dan is eenieder in en buiten Bouta's kamp gewaarschuwd op zijn/haar tellen te passen en niet te vallen voor deze verdeel en heers strategie.

D.R. van Etten
  1. ndp 17
  2. politieke 7
  3. somo 7
  4. gaan 7
  5. partij 7