Studiemotivatiedag voor Miranda Lyceum scholieren

Al meer dan 15 jaren organiseert het Mr. Dr. J.C de Miranda Lyceum aan het begin van het schooljaar een studiemotivatiedag voor haar leerlingen van de examenklassen. Dit jaar viel deze dag op 13 november. Het doel van deze dag is de studenten tools mee te geven waarmee ze hun studie op een juiste, georganiseerde en gezonde manier kunnen aanvangen en voortzetten. ‘Een goede voorbereiding op de komende schoolonderzoeken (SO’s) en het examen worden op deze manier gestimuleerd’, zegt de directeur van het Miranda Lyceum, Balram Soemeer. Aansluitend op deze informatiedag volgt een studentenkamp, waarbij naast sport en spel dieper op de motivatiedag behandelde onderwerpen wordt ingegaan, geeft de directeur voorts aan. Het eerste onderdeel van de motivatiedag bestond uit een lezing over de relatie tussen gezonde voeding en leerprestaties.
Diëtiste Jennifer Plein legde aan de jongeren uit dat het ontbijt van alle maaltijden het meest belangrijke is. Ook gaf zij aan dat er pas sprake is van ontbijt als je de maaltijd nuttigt binnen een uur nadat je bent opgestaan. Het niet ontbijten leidt ertoe dat je de hele dag met een hongergevoel rondloopt, hetgeen niet bevorderlijk is voor de leerconcentratie, zei Plein. Ook het belang van bewegen en de juiste houding in relatie tot betere studieresultaten kwam aan de orde op de motivatiedag. De jongeren kregen behalve de nodige studie- en examentips ook nog slaaptips, ademhalingstechnieken en andere gezonde leefstijl adviezen mee.

  1. dag 3
  2. gezonde 3
  3. motivatiedag 3
  4. miranda 2
  5. lyceum 2