Ecologische barrière tegen zeespiegelstijging

De klimaatverandering is een mondiaal probleem dat iedereen wel ergens raakt. Maar velen hebben er geen idee van wat er nu exact zou gebeuren als ons klimaat verder blijft opwarmen. Voor Hein Raghoebar van de Geografen Vereniging in Suriname de hoogste tijd om wat duidelijkheid te brengen in wat er zou gebeuren als de aarde een extra 3°C zou opwarmen in de 21ste eeuw.

Volgens de wetenschappers van het Intergouvernementele panel voor Klimaatverandering van de Verenigde Naties (IPCC) is er een duidelijke correlatietussen de hoeveelheid CO2 en de temperatuurstijging. Hydrologen zeggen dat de aarde 361 miljoen vierkante kilometer water, en Antarctica 14 miljoen vierkante kilometer ijs heeft. Het ijs op Antarctica is ongeveer 1/25 van het oppervlak. Het smelten van 2.2 kilometer ijs zou dus een stijging van ongeveer 80-90 meter betekenen, maar theoretisch komt dit niet overeen met de realiteit. Dat zal uiteraard niet plaatsvinden, want de dichtheid van water is hoger dan die van ijs, en het wateroppervlak zal iets groeien, legt Raghoebar uit.

Suriname heeft de Climate Change Convention geratificeerd. Uit de Vulnerability study (Country Study Team, 1999) is gebleken dat al bij een geringe zeespiegelstijging, grote delen van de kust in de toekomst het gevaar lopen dat ze door de zee worden overspoeld, legt de geograaf uit. “Het enige wat er te doen is tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging is aanpassing en mitigatie tegen de effecten ervan. Het probleem vereist een transdisciplinair aanpak en duurzaam kustbeschermingsplan.”

In deze context vormen de mangrove- en parwabossen een goedkope weerstand tegen zeespiegelstijging enleveren een bijdrage voor de kust bescherming, beschrijft Raghoebar. “Deze vegetatietype kan een ecologische barrière vormen door het bevorderen van slib accumulatie op de kust. Dit is mogelijk door grote steenrotsen uit het binnenland op de kleibanken te storten om de groei van parwa en mangrove te bevorderen.” De aangroei van de kust zal het erosieproces duurzaam afremmen. Beide functies kunnen resulteren in netto landaanwinst. Ook in geval van zeespiegelstijging mag verwacht worden dat mangrovebossen zich zullen handhaven en dat ze zullen bijdragen aan de natuurlijke verhoging van de strook land langs de zee, pleit de geograaf.
  1. ijs 4
  2. zeespiegelstijging 4
  3. kust 4
  4. klimaatverandering 3
  5. raghoebar 3