1. vorige
  2. volgende

Federatie Javanisme belooft nationale viering

De Federatie Javanisme Godsdienst in Suriname is blij met de toekenning van de eenmalige vrije dag voor de viering van het Javaans Nieuwjaar (Sasi Suri). “Geduld is een schone zaak en overwint alles”, reageert voorzitter Hendrik Posetiko tegenover Starnieuws. Hij zegt dat hij drieëntwintig jaar heeft uitgekeken naar dit moment, “acht jaren lang hebben wij de zaak voorbereid”.

De regering heeft evenwel maandag 24 november niet gelijk gesteld met de zondag. Posetiko heeft hier alle begrip voor. Hij doet ook geen beroep op het bedrijfsleven om hun deuren gesloten te houden. “Wij respecteren ieders keuze, want mensen moeten ook in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De economie van Suriname mag er niet onder lijden.”

De federatie bereidt een nationale viering voor met de totale Surinaamse gemeenschap in de vooravond van 24 november. Van personen die het Agama Jawa (Javanisme) belijden, wordt verwacht dat zij in de middaguren een handje komen helpen. “Deze vrije dag is de wens van de oude wijze mannen, mijn Goeroe’s”. Posetiko die bijkans vijftien jaar aanzit als voorzitter, zegt dat met de toekenning van de vrije dag, zijn taak is volbracht en hij de hamer spoedig zal overdragen.

In Suriname belijden ongeveer vijf- tot tienduizend Javanisten de Agama Jawa. De meeste gemeenten zijn aangesloten bij de federatie die in 1999 is opgericht.

  1. federatie 3
  2. suriname 3
  3. vrije 3
  4. dag 3
  5. posetiko 3