1. vorige
  2. volgende

Nieuw Suriname verleent geen quorum meer

De coalitie is al maandenlang niet in staat zelfstandig 26 assembleeleden op de been te brengen om rechtsgeldig te kunnen vergadering. Op coalitiepartner Nieuw Suriname hoeft de regeringsfractie niet meer te rekenen om te zorgen voor quorum. “Wij zijn in een positie gedrukt om dit pressiemiddel toe te passen omdat de voorzitter van het parlement zich niet heeft gehouden aan met ons gemaakte afspraken”, zegt NS-fractieleider Harish Monorath aan Starnieuws. Door het niet tekenen van de presentielijst door hem en zijn fractiegenoot Prem Lachman, kon de openbare vergadering van donderdag geen voortgang vinden.

Monorath benadrukt dat Nieuw Suriname nog altijd deel is van de coalitie, maar naar eigen goedvinden de regering ondersteunt. Dat voortaan wordt afgezien om de coalitie te voorzien van een meerderheid, heeft alles te maken met de afspraken tussen Nieuw Suriname en assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons om tenminste drie conceptwetten op de agenda te plaatsen voor behandeling. Volgens Monorath wordt die afspraak niet nagekomen. “We hebben duidelijk afgesproken dat voor het einde van deze regeerperiode, de klimaatwet, de Investeringswet, de wet Dierenbescherming, de Toerismewet en de wet op de Advocatuur worden behandeld. Zolang deze wetten niet worden behandeld zal Nieuw Suriname geen quorum verlenen”, zegt Monorath.

Nieuw Suriname tekende wel voor de huishoudelijke vergadering eerder op de ochtend van donderdag. Monorath zei dat aan de orde zou komen een eventuele aanpassing van het Wetboek van Strafrecht. Monorath die ook deken is van de Surinaamse Orde van Advocaten, zegt dat de wetten die te maken hebben met het ordenen van het justitieel apparaat zeer dringend zijn. Volgens hem gaat het om urgent algemeen belang en hadden deze wetten allang op de agenda geplaatst moeten worden.

Wilfred Leeuwin

  1. monorath 6
  2. nieuw 5
  3. suriname 5
  4. coalitie 3
  5. vergadering 3