1. vorige
  2. volgende

Onderzoek naar projectuitvoering nieuwe RGD- poli’s

PARAMARIBO - Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën laat onderzoek doen naar de gang van zaken rond de projectvoorbereiding voor bouw van nieuwe poliklinieken voor de Regionale Gezondheidsdienst (RGD). Bij drie van de vier poli’s is de bouw nog niet begonnen vanwege administratieve en organisatorische perikelen. De bouw is onderdeel van het gezondheidszorgproject dat door de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) wordt medegefinancierd. Met het onderzoek wil de bewindsman voorkomen dat hetzelfde gebeurt als bij het project Academisch Medisch Centrum.

Doordat zonder afstemming met de IsDB door de project management unit (PMU) is gesleuteld aan het afgesproken ontwerp heeft de bank vorige maand de financiering van het originele project beëindigd. Suriname moet nu een nieuw projectvoorstel indienen voor het AMC-project. Het geld voor het gezondheidszorgproject zou deels van het Opec fonds voor internationale ontwikkeling (Ofid) komen. Hoefdraad is ontevreden en zeer ontstemd over de gang van zaken omtrent modernisering en uitbreiding van de RGD-poliklinieken. "We zitten met rechtszaken en gunningen die zijn onderbesteed. Ook hier heeft de PMU, onder leiding van de heer Lothar Boksteen een hele puinhoop gemaakt", zegt de bewindsman. Intussen maken gebelgde deelnemers aan het RGD-project zich op voor nieuwe rechtszaken tegen de Staat.

Aannemingsbedrijf Nextep BuildingS voelt zich zwaar benadeeld. Op grond van valse beschuldigingen van het PMU als zou hij hebben gefraudeerd tijdens het aanbestedingsproces, werd dit bedrijf door Ofid uit het project gegooid en bepaalde het Fonds dat de aanbesteding opnieuw gehouden moest worden. Later bleek de beschuldiging ongegrond te zijn, maar Ofid was onverbiddelijk: de drie toewijzingen werden ongedaan gemaakt en de aanbesteding moest weer van voorafaan gehouden worden. Nizaad Bissumbhar, directeur bij Nextep BuildingS, overweegt een rechtszaak aan te spannen tegen Ofid. "Wij hebben enorme schade geleden en laten het niet erbij zitten", zegt hij.

Architectenbureau AAC dat de poliklinieken heeft ontworpen, dreigt ook met acties. Architect Tommy Mungra zegt dat bij alle vier poli's die nu in aanbouw zijn de uitvoerders sterk afwijken van de bouwtekeningen en bestekken. Het ergste is de situatie aan de Limesgracht. Binnenkort zal hij de PMU een aanmaning sturen dat de bouw daar onmiddellijk wordt stilgelegd totdat uitleg wordt geven wat er aan de hand is en hoe zaken gecorrigeerd zullen worden. Als daar geen gehoor aan wordt gegeven zal dat via een rechtszaak worden afgedwongen. "Men heeft dat project aan de Limesgracht ernstig verminkt in afwijking van wat op de tekeningen staat en dat zou niet mogen, want dat wijkt af van de bedoeling die we hadden met de gewonnen rechtszaak." Zo zijn de gevels van het gebouw veranderd.

Via een kortgeding had het architectenbureau afgedwongen dat ze erop mag toezien dat de gebouwen worden neergezet zoals ze door de architecten zijn getekend en volgens de door hun aangegeven kwaliteitsstandaarden. Hij merkt op dat "bij alle projecten op nagenoeg alle artikelen van het bestek wordt afgeweken." Wat de architect dwars zit is dat wordt afgeweken naar "mindere kwaliteit", wat op termijn gevolgen zal hebben voor de Staat. Suriname zal meer moeten uitgeven om in de toekomst bijvoorbeeld lekkages, optrekkend vocht en andere gebreken aan de gebouwen op te heffen. AAC wil ook weten of de aannemers die de werkzaamheden uitvoeren minder in rekening zullen brengen aangezien ze materiaal van mindere kwaliteit gebruiken. Bij één van de gebouwen was een balk gestort die nergens op steunde. Dat is intussen gecorrigeerd.

  1. project 7
  2. bouw 4
  3. pmu 4
  4. ofid 4
  5. zaken 3