1. vorige
  2. volgende

EBS informeert opwekkers zonne- en windenergie

Vanaf maandag 17 november kunnen toekomstige klanten die op kleine schaal voor eigen gebruik zonne- en/of windenergie willen opwekken, voor informatie terecht bij de Renewable-desk van de Energiebedrijven Suriname (EBS). Via de balie kunnen verbruikers, naast informatie over zonne- en windenergie, te weten komen hoe zij naast verbruiker ook prosumer kunnen zijn. De balie is open op de maandag, woensdag en vrijdag.

Prosumers zijn personen, klanten of instanties die bij het opwekken van elektrische energie meer elektriciteit opwekken dan zij feitelijk nodig hebben. Het teveel aan vermogen wordt in de meeste gevallen terug geleverd aan het elektriciteitsnetwerk. Dit vindt plaats op basis van wat genoemd wordt NetMetering. Het doel van NetMetering is om uiteindelijk de opwekking van schone en duurzame energie zoveel mogelijk te bevorderen, legt de voorlichting van de EBS uit.

De EBS heeft speciaal voor deze groep een aansluitbeleid samengesteld. In dit document is vastgesteld hoe de EBS de aansluiting regelt en wat de rechten zijn van de klant en prosumer. In dit stuk is verder ook duidelijk opgenomen wie tot een kleinschalige opwekker wordt gerekend en onder welke voorwaarden de EBS bereid is een samenwerking aan te gaan.

  1. ebs 5
  2. opwekken 3
  3. maandag 2
  4. klanten 2
  5. zonne 2