Agrariërs Saramacca bundelen zich

Agrariërs uit Saramacca hebben besloten zich te bundelen om onder andere toegang te krijgen tot goedkoop kapitaal. De Samenwerkende Agrariërs Saramacca (SAS) wordt op 28 mei gepresenteerd in Saramacca. Dit is een voortvloeisel van de agrarische beurs die in oktober 2017 werd gehouden door de Agrarische Raad te Groningen in het district Saramacca.

In het zoeken naar openingen voor goedkoop kapitaal is Suriname Business Center (SBC), de werkarm van Suriname Business Forum, gevraagd en bereid gevonden om een bijdrage te leveren. Rattan Kalka heeft tijdens een bijeenkomst uitgelegd aan de agrariërs op welke manier SBC de agrariërs kan ondersteunen in toegang tot de kapitaalmarkt. Hierbij is duidelijk naar voren gekomen dat er vanaf het laagste niveau al technische begeleiding kan worden geboden aan bestaande en potentiële agrariërs. Ook de verschillende donoren die financiële middelen beschikbaar stellen, zijn aan de orde gekomen. Winston Ramautarsing die van huis uit agro-econoom is, heeft ook enkele financieringsmogelijkheden op tafel gelegd.

De agrariërs hebben hun misnoegen geuit over de steeds schommelende prijzen van producten uit de agrarische sector, waarbij ze heel vaak deze producten niet tegen de straatstenen kwijt kunnen. Ramautarsing heeft aangegeven dat Suriname maar een stipje is op de wereldkaart en dat het qua bevolkingsgrootte en marktomvang erg klein is. De noodzaak om ons te richten tot grotere markten waaronder het Caribisch Gebied, is een 'must'.

Tijdens een paneldiscussie hebben Prahlad Sewdien van de Federatie van Surinaamse Agrariërs, Arthur Zalmijn, oud-minister Landbouw, Veeteelt en Visserij en Gilbert van Dijk van SBC, de noodzaak van een agrarische kamer, waterbeheer en samenbundeling, benadrukt. Roependra Mahabier, trekker van SAS, stelt dat bundeling van de agrariërs in Saramacca heel belangrijk is om fondsen te genereren en zodoende het maximale uit de agrarische sector te halen.
  1. agrariers 8
  2. saramacca 5
  3. agrarische 5
  4. suriname 3
  5. sbc 3