Guno Castelen

PARAMARIBO - Guno Castelen, voorzitter van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA), beschuldigt president Desi Bouterse van het zaaien van verdeeldheid binnen de vakbeweging. Dat zei hij zaterdagavond tijdens een structurenvergadering van de partij. 

De SPA-voorzitter verwees onder andere naar de voordracht van de totale vakbeweging (Ravaksur) om Imrick Edam te beëdigen als lid van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Bouterse ging daar echter aan voorbij en beëdigde Dorethy Telting die door de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) is voorgedragen. "Desavouering door de president en de regering van Ravaksur is onacceptabel", aldus Castelen.

"Het kan niet zo zijn dat C-47 in haar hoedanigheid van Ravaksur samen met CLO en alle andere vakcentrales een voordracht doet en de president dat naast zich neerlegt. Laat het duidelijk zijn. De persoon om wie het gaat is een SPA-lid." Castelen vermoedt dat de kandidaat vanwege zijn lidmaatschap niet is beëdigd.

Castelen zei verder dat het voorstel de CLO om Telting voor te dragen het niet heeft gehaald in Ravaksur. "Ravaksur heeft een voordracht gedaan dan is er geen strijd tussen CLO en C-47. Het is een strijd van de vakbeweging tegen de overheerser die denkt dat hij kan plaatsen wie hij wil, om zo verdeeldheid te zaaien in de vakbeweging. Om exponenten binnen de vakbeweging tegen elkaar op te zetten. We roepen de president op om van dat pad af te gaan."
  1. vakbeweging 5
  2. ravaksur 5
  3. castelen 4
  4. president 4
  5. clo 4