Pollack : “Commewijne is al vrij van Chikungunya”

“Commewijne is al vrij van Chikungunya”. Dat zegt de districtscommissaris van Commewijne Remy Pollack. Hij zegt dat indien er zich nu gevallen zullen voordoen het de schuld van de burgerij zelf is. “Het is Commewijne zelf die nu ervoor moet zorgen dat ze vrij is van Chikungunya. Wij hebben als overheid en commissariaat ons werk gedaan. Nu moet de burgerij haar eigen milieu schoon houden”, meent de burgervader die voorlopig waarneemt in Saramacca. Pollack zegt dat de afgelopen periode in elke straat van Commewijne grof vuil is opgehaald. Daarnaast hebben de burgers voorlichting gekregen en zijn watervaten gesloten. Nu wil de dc hij zich inzetten in Saramacca. Volgens de burgervader zijn reeds de voorbereidingen gestart om ook Saramacca te vrijwaren van Chikungunya. “De sound trucks zijn ready. Er zijn al flyers gedrukt en dinsdag starten wij met het ressort Jarikaba”. Ook hier moeten de burgers volgens hem bewust gemaakt worden dat zij zelf ook verantwoordelijk zijn voor een schoon milieu. De overheid draagt haar steentje bij, hierna moeten de burgers het overnemen, meent de dc.

ASP

  1. commewijne 4
  2. chikungunya 3
  3. zegt 3
  4. saramacca 3
  5. burgers 3