Vishnudath: “On- en min vermogenden zullen bij kavels worden verzekerd”

Parlementarier Theo Vishnudath (MC/ NDP) heeft bij het startsein van de bouw van het Wanica ziekenhuis aangegeven dat on- en min vermogenden bij kavels verzekerd zullen worden. Volgens hem is de basiszorgverzekering een heel goede zaak. Niet alleen voor personen tussen de 0 en 16 jaar betaalt de overheid de premie, maar ook voor studerenden tussen de 17 en 25 jaar. Hij deed ook een beroep op de ouders om hun kinderen naar school te sturen, vooral vanwege het feit dat ze gratis verzekerd worden. Verder gaf hij aan dat een ieder die on- en min vermogend is opgenomen zal worden in het systeem van de basiszorgverzekering. Het zal echter gefaseerd, in kavels, geschieden. De staat zal inkomen met het bedrag dat de on- en min vermogenden moeten betalen voor de verzekering. Vishnudath stond ook stil bij de verworvenheden van deze regering. Volgens hem is er ontwikkeling gekomen op het gebied van de agrarische sector, toerisme sector, onderwijs en volksgezondheid. Vanaf 2010 zijn er diverse projecten gerealiseerd en een aantal zijn nu nog gaande merkte hij verder op. De regering heeft alles wat in haar vermogen lag, gedaan om Ebola buiten Suriname te houden. Hij merkte verder op dat ernaartoe gewerkt wordt dat nier transplantaties in de toekomst ook in Suriname mogelijk zullen zijn.

Genaro Alpin

  1. vishnudath 2
  2. vermogenden 2
  3. kavels 2
  4. verzekerd 2
  5. basiszorgverzekering 2