1. vorige
  2. volgende

De Nationale Assemblee (DNA) zal zich internationaal moeten verantwoorden over de

PARAMARIBO - De Nationale Assemblee (DNA) zal zich internationaal moeten verantwoorden over de omstreden aanpassing van de Amnestiewet in april 2012 die geleid heeft tot schorsing van het 8 Decemberproces. 

De Mensenrechten Commissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft deze zaak vorige week op de agenda geplaatst naar aanleiding van de klacht die door de Surinaamse mensenrechten organisatie, Allied Collective (AC), in 2012 is ingediend. 

"Hiermee is het duidelijk dat het parlement geen ongelimiteerde bevoegdheden heeft. Degenen die getekend hebben voor de Amnestiewet zullen zich moeten verantwoorden voor de internationale gemeenschap", laat AC-voorzitter Robert Hewitt door de krant optekenen.

Hoewel het de Staat Suriname is die formeel is aangeklaagd, zal de DNA, in het bijzonder de volksvertegenwoordigers die voor de wetsaanpassing hebben gestemd, volgens Hewitt zich moeten verantwoorden.

Hewitt wijst er op dat ondanks het opschorten van de grondwet door het militair regime in de jaren tachtig, Suriname toch gebonden was aan internationale regels. Hierdoor is opschorting van de grondwet, en daarmee belangrijke rechten van de mens, nietig. "En in het internationaal recht is amnestie voor misdaden tegen mensheid niet mogelijk, en kunnen daders met terugwerking worden berecht", legt Hewitt uit.   

De OAS is ook gevraagd om het ontbreken van een Constitutioneel Hof, die schending van de grondwet moet voorkomen, nader te bekijken. 
  1. hewitt 4
  2. verantwoorden 3
  3. grondwet 3
  4. dna 2
  5. internationaal 2