1. vorige
  2. volgende

Vishnudatt: Boycot oppositie brengt verkiezingen in gevaar

Assembleelid Theo Vishnudatt (Mega Combinatie/NDP) wijst er op dat indien de begrotingsbehandeling niet aanvangt uiterlijk in december, dan vreest hij dat de datum van 25 mei volgend jaar voor het houden van de algemene verkiezingen niet haalbaar is! "Immers, in de begroting van Binnenlandse Zaken is het budget voor de financiering van de komende verkiezingen opgebracht", stelt Vishnudatt tegenover Starnieuws.

Vishnudatt benadrukt dat er nog erg veel te doen is naar de verkiezingsdag toe! Zo moeten duizenden stembiljetten op tijd gedrukt worden, stembureaus verspreid over het gehele land dienen ingericht te worden. Ook moet de bemensing van de stembureaus op tijd geïdentificeerd, geformeerd en geïnstrueerd worden. Het assembleelid voert aan dat daar miljoenen SRD's voor nodig zijn. Het geld hiervoor mag niet uitgegeven worden zonder goedkeuring van de begroting van Binnenlandse Zaken door De Nationale Assemblee (DNA).

"Ik hoor leden van de oppositie zeggen dat zij wel quorum gaan verlenen bij de begrotingsbehandeling 'omdat de verkiezingen moeten doorgaan'. Maar er komt geen openbare begrotingsbehandeling zolang de commissies van rapporteurs van de verschillende ontwerp-begrotingswetten hun eindverslag niet hebben uitgebracht. En dat gebeurt in de huishoudelijke vergaderingen die zeer moeizaam verlopen door de politieke obstructie van de oppositie. Deze opstelling kan leiden tot ongewenste toestanden waaronder een overmachtssituatie die conform art 56 lid 2 van onze Grondwet de ruimte creëert om bij wet de zittingsperiode van vijf jaar van de leden van DNA te verlengen. Ik wil niet dat het zover komt en ik veronderstel de oppositie ook niet...of heeft ze er toch baat bij dat het zover komt? Time will tell", meent het assembleelid.
  1. assembleelid 3
  2. vishnudatt 3
  3. begrotingsbehandeling 3
  4. verkiezingen 3
  5. oppositie 3