Hooghart: Castelen moet zich niet bemoeien met Ravaksur

Vakbondsleider Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), zegt aan Starnieuws het jammer te vinden dat Guno Castelen, voorzitter van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) op de politieke toer is gegaan. Castelen is de mening toegedaan dat de eenheid in de vakbeweging moet worden hersteld. Dit zei hij naar aanleiding van de herbenoeming van Dorethy Telting tot lid van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Zij is overigens lid van de SPA en voorgedragen door CLO.

De rest van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) heeft Imrick Edam voorgedragen om benoemd te worden als lid van het OKB. Hij werd niet geïnstalleerd door president Desi Bouterse, die aanvoerde dat er al een voordracht was van de CLO. Hij kan niet terugkomen op het besluit. Het werk van het OKB is al gestart. Castelen zei op een structurenvergadering van de SPA zaterdag dat Bouterse overal verdeel- en heerspolitiek toepast. Hij riep Hooghart op om de eenheid te herstellen, want Ravaksur heeft een voordracht gedaan. Castelen benadrukte hoe belangrijk de eenheid is in de vakbeweging.

Hooghart merkt op dat niemand zijn stem heeft laten horen toen eerder zaken misgegaan zijn. Volgens hem had de Moederbond een buitenlander in de Staatsraad en die persoon was ook buiten Ravaksur om benoemd. Er is veel verkeerd gegaan, maar niemand heeft een hand uitgestoken. Hooghart benadrukt dat CLO de grootste vakcentrale is. Nu komen vakbondsleiders met een roulatiesysteem, terwijl anderen twee tot drie termijnen hebben gezeten in staatsorganen. De vakbondsleider voert aan dat er een profielschets moest komen van de kandidaat en dat is niet gepresenteerd. "Onder geen enkele voorwaarde gaan wij de voordracht van Telting terugdraaien. Er was ook geen consensus over Edam", stelt Hooghart.
  1. hooghart 5
  2. clo 4
  3. castelen 4
  4. spa 3
  5. eenheid 3