Pengel helpt zijn opvolger Elias uit de brand in DNA

Nadat minister Antoine Elias De Nationale Assemblee (DNA) geschokt had dinsdag met zijn '2 zinnen antwoord', moest na een schorsing gewezen minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, 'de zaak redden voor de regering'. Ook vicepresident Ashwin Adhin spoedde zich naar De Nationale Assemblee ter ondersteuning van Elias. Pengel heeft op basis van een tijdlijn uitvoerig aangegeven dat de voorbereiding van de bouw van het Academisch Medisch Centrum (AMC) Suriname in 2013 is begonnen en in 2014 is het ontwerp gewijzigd. Hij geeft toe dat er fouten zijn gemaakt doordat indertijd de wijzigingen niet schriftelijk zijn doorgegeven aan de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB).

In de overeenkomst tussen de regering en de IsDB, zegt de bank de financiering van US$ 70 miljoen toe. Er zijn zes ontwerpen gepresenteerd en werd gekozen voor het ontwerp voor een derde vleugel, bestemd voor de tertiaire zorg, met een oppervlakte van 28.000 m2, voor hetzelfde bedrag. Aanvankelijk was 38.000 m2 bouwoppervlakte afgesproken. “Het team heeft deze keus niet medegedeeld aan de bank, dat is een fout die gemaakt is. Conform de procedure zou bij elke wijziging formeel de bank in kennis gesteld moeten worden”, verduidelijkt Pengel. “De tweede omissie heeft plaatsgevonden bij de ondertekening van het contract, waarbij het aantal m2 niet is gewijzigd naar 28.000”.

Pengel geeft aan dat de vertegenwoordiger van de IsDB deelgenoot is geweest van het ontwerpproces en is het bijna onmogelijk dat deze niet op de hoogte was van de wijziging van het ontwerp. De bank heeft in december 2017 aangegeven dat de overeenkomst opnieuw opgesteld moest worden en heeft de overheid tot maart 2018 de tijd gegeven om dit te doen, wat zij niet heeft gedaan. Dit heeft geleid tot het stopzetten van de financiering. “Ik kan niet voldoende benadrukken dat het AMC in het bijzonder voor de zorg in Suriname bijzonder belangrijk is. Niet alleen het nieuwbouwproject, maar ook het instandhoudingsproject. Ik vraag de leden van DNA daarom als één man achter deze projecten te staan, we hebben al voldoende tijd verloren”, luidt de oproep van de bewindsman.

Op eerdere opmerkingen als zou er sprake zijn van corruptie, zegt Pengel dat geen enkele betaling gaat zonder de goedkeuring van de bank, “het is een heel proces om een betaling van de bank gedaan te krijgen. Je zou van goede huize moeten komen, wil jij de IsDB frauderen”. De bank is volgens de minister ondertussen gestart met een eigen onderzoek binnen het AMC-gebeuren.

Minister Elias voegt eraan toe dat de regering in nauw overleg is met het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, de IsDB en het Opec Fund for International Development (OFID) om te brainstormen of hetzelfde plan op dezelfde locatie zal doorgaan. Twee andere mogelijkheden zijn; een ander ontwerp op dezelfde locatie of een compleet ander ziekenhuis op een andere locatie. “In december 2018, want dan weten wij intussen als regering en de gebruiker AZP hoe wij precies verder gaan, hopen wij op de jaarvergadering van de IsDB en OFID ons plan erdoor te krijgen,” laat de bewindsman optekenen. Ook vicepresident Adhin reageerde hierop. “Al is de IsDB hier aanwezig, moeten we hieruit leren dat wij van onze zijde genoeg waakzaamheid en collectieve verantwoordelijkheid hebben”.

Aan het eind van de vergadering werd er gestemd voor de vier moties die bij de vorige vergadering zijn ingediend. De drie moties van de oppositie waarbij wordt gevraagd naar een CLAD-onderzoek voor het AMC-project, de beheersing van de crisis binnen de gezondheidszorg en de verantwoording van minister Elias aan de kaak wordt gesteld, zijn alle drie verworpen. In de motie van de coalitie wordt de regering ondersteund in het ingezette beleid voor structurele verbetering van de gezondheidszorg. De regering wordt opgeroepen voort te gaan om in overleg en middels dialoog de beleidsvoornemens ten uitvoer te brengen.

Yvanka Ozir-Awailame
  1. isdb 7
  2. bank 7
  3. regering 6
  4. minister 5
  5. pengel 5