Spoorbaan in huidig concept onacceptabel

Het zal iedereen wel zijn opgevallen hoe weinig reactie er tot nu toe is geweest op de geplande dubbele spoorbaan van Paramaribo naar Onverwacht en wel langs de lndira Gandhiweg. De geprojecteerde spoorbaan in zijn huidig concept, is vanwege meerdere en fundamentele redenen voor bewoners ten Westen van de lndira Gandhiweg totaal onacceptabel.

Er is een milieustudie gaande waarvan niemand iets merkt. Belangrijker is dat er ook een sociaaleconomische studie wordt gedaan naar de effecten van dit project op de lokale bevolking. Als we de verslagen in de verschillende kranten mogen geloven, betekent voornoemde spoorbaan voor alle winkels, horeca sector, pompstations, klinieken, bedrijven etc. een enorme financiële strop, aangezien hun bereikbaarheid en omzet meteen in het gedrang komt.

Met het afsluiten van nagenoeg alle wegen ten westen van de lndira Gandhiweg ontstaat er een enorme waardedaling van alle percelen en gebouwen die aan de afgesloten wegen liggen, omdat ze vanuit de lndira Gandhiweg niet meer direct bereikbaar zijn. Wie zal alle betrokkenen vergoeden voor deze financiële ramp. Alles ze in de afgelopen tientallen jaren met veel moeite hebben opgebouwd, wordt met deze spoorbaan binnen een vloek en een zucht vernietigd. En het is een niet te onderschatten probleem omdat het duizenden gezinnen die ten westen van de spoorbaan wonen, raakt.Wie geeft de regering het recht om burgers deze grote financiële schade toe te brengen, omdat zij toevallig in dit gebied hun woning hebben gebouwd.

Met dit soort grote (populistische) projecten dient we zeer omzichtig te werk te gaan om niet nog meer ellende te veroorzaken dan er nu al is. De spoorbaan die in 1903 door gouverneur Lely werd gebouwd, heeft ook nimmer kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen die toentertijd werden gekoesterd. De vraag die beantwoord moet worden is: is Suriname niet te kleinschalig om zo'n groot project rendabel te houden. Tientallen buschauffeurs die de lijndienst Paramaribo-Onverwacht onderhouden zullen brodeloos worden gemaakt.

Sociale impact
Familieverbanden en de wijze waarop kennissen met elkaar in de periferie omgaan worden grondig verstoord door het isolatie karakter van de geprojecteerde spoorbaan. Het lijkt wel of er een Berlijnse muur zal worden opgetrokken om het Oosten en Westen van de lndira Gandhiweg van elkaar te scheiden. Het wordt de bewoners van het westen van de lndira Gandhiweg onnodig moeilijker gemaakt hun weg naar andere bestemmingen te vinden, door de af te leggen afstanden alsmaar te vergroten.

Al met al zal de geprojecteerde spoorbaan in deze opzet een zeer ernstige inbreuk plegen op het woongenot van eenieder die woont ten westen van de lndira Gandhiweg. Om dit probleem op te lossen zijn er twee opties: 1. Alle wegen en uitgangen van woningen blijven gewoon uitmonden op de lndira Gandhiweg individueel beveiligd middels een automatische hefboom.

2. Een aan te leggen parallelweg ten westen van de spoorbaan met uitgangen naar de lndira Gandhiweg (echter is er geen ruimte genoeg voor de dubbele spoorbaan, de ontwateringswerken en de parallelweg naast elkaar).
De Nederlandse uitvoerder van het project zal ons voorhouden dat alles koek en ei is, maar wij burgers van dit land zullen uiteindelijk met de gebakken peren komen te zitten als het verkeerd gaat.

Alternatief

Een veel eenvoudiger en bovenal goedkoper alternatief is om de spoorsloot te dempen en een derde autorijbaan die een hoge asdruk kan hebben te construeren, speciaal en alleen bestemd voor grote bussen en autotrucks, alsook een aparte brug over het Saramaccakanaal.

De verkeerssituatie zoals hij nu bestaat, blijft voor het grootste gedeelte hierdoor intact. De overheid zal hierdoor in staat zijn de modernste bussen aan te schaffen en te onderhouden en niet een spoordienst te moeten opzetten die onze generatie zelf nooit heeft gekend.

Comité Behoud Woongenot lndira Gandhiweg West,
Drs.H.R.Gooswit
R. Goede

  1. spoorbaan 10
  2. lndira 10
  3. gandhiweg 10
  4. westen 7
  5. geprojecteerde 3