Boskopu binnen een week sterker dan ooit in de lucht

Binnen een week komt Radio Boskopu versterkt in de lucht. Deze zender van het ministerie van Regionale Ontwikkeling was sinds 12 november voor een week uit de lucht. In deze periode is er gewerkt aan de verbetering van het bereik van het station. Nu heeft Boskopu een 5 kilowatt zender. De antennes zijn opgehangen bij de masten van Telesur aan de Cultuurtuinlaan. Nu worden de testuitzendingen gedaan, zegt Gill Nasa, coördinator van Radio Bokskopu.

In juni 1986 is Radio Boskopu ingesteld als een voorlichtingsunit van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. De bedoeling was om in elk district een voorlichtingsunit te plaatsen. Het lukte het ministerie om door de jaren heen zes units op te zetten en wel in Paramaribo, Para, Commewijne, Saramacca, Nickerie en Coronie. Op Boskopu Paramaribo na, zijn de andere zenders geen succes geworden, zegt Nasa. Dit overheidsstation heeft sinds het aantreden van minister Stanley Betterson een transformatieperiode meegemaakt, waarbij vooral wordt gewerkt aan het upgraden van zowel de interne dienst als ook fysieke omstandigheden, meent Nasa. “Er is een coördinator aangesteld bij Radio Boskopu, vroeger was de dagelijkse leiding in handen van een omroepleider. Daarnaast is er een administratie afdeling, nieuwsafdeling, technische afdeling en de omroepers”.

Het beleid is volgens de coördinator nu erop gericht om Radio Boskopu te versterken en door steunmasten en hulpzenders het land voor tachtig procent te bestrijken. Met de sterkere zender die nu is geïnstalleerd, is een belangrijke stap hiertoe gezet, geeft hij aan. Het bereik moet in oostelijke richting tot nabij Stolkertsijver zijn, in het westen tot Coronie en in het zuiden tot het gebied nabij het Stuwmeer.

Boskopu heeft nu ook een eigen website waarop de uitzending live te volgen is. Het is het enige radiostation dat onder supervisie is van een ministerie meent Nasa.
Het doel van Radio Boskopu is, het op een volksvriendelijke wijze vertalen en overbrengen van het overheidsbeleid, in het bijzonder de activiteiten van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, verduidelijkt hij. Enkele belangrijke taakstellingen van Radio Boskopu zijn verder het belichten van het regeringsbeleid, het live uitzenden van de vergaderingen van De Nationale Assemblee en het inwinnen van informatie bij regeringsfunctionarissen en anderen.

Ala-D Media
  1. boskopu 9
  2. radio 7
  3. ministerie 5
  4. nasa 4
  5. zender 3