1. vorige
  2. volgende

Gepensioneerde ambtenaren willen garanties na belofte Bouterse

PARAMARIBO, 25 apr – Gepensioneerde ambtenaren zijn blij met recente uitspraken van president Desiré Bouterse. Volgens het staatshoofd wordt met ‘de hoogste urgentie gewerkt aan een waarde vast pensioen. Voor de gepensioneerden goed nieuws, maar niet genoeg.

“We willen precies weten wanneer het zover is, drie weken, een maand of drie maanden”, zegt voorzitter Armand Deekman van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden Overheidsdienst, BBGO. Zo lang mag het ook weer niet gaan duren. Over het waardevast maken van de overheidspensioenen wordt al jaren gediscussieerd. Volgens Bouterse kan het discussiëren toch nog even gaan duren. Het waarde vast maken moet ‘vanuit verscheidene invalshoeken’worden bekeken. Dat doen overheid, vakbeweging en werkgevers.

Een waarde vast pensioen garanderen bij de overheid kan niet anders dan ook effect hebben op de rest van de samenleving. Alsof hij de BBGO de wind uit de zeilen wilde halen, kwam Bouterse met zijn belofte over waardevastheid. Hij had eerder als het graf gezwegen wanneer de bond weer eens klaagde over het pensioen. Alleen vicepresident Robert Ameerali had uitspraken gedaan die de ontevredenheid alleen maar vergrootte. Bouterse deed zijn uitspraak terloops tijdens de beëdiging van de nieuwe kabinetsleden. Het was net een dag voor een intussen uitgestelde protestmars van de BBGO.

  1. bouterse 4
  2. waarde 3
  3. vast 3
  4. pensioen 3
  5. bbgo 3