Gewapende mislukte roof afgestraft met drie en een half jaar

Lorenzo Ceder moet een straf van drie jaar en zes maanden uitzitten. Hij werd schuldig bevonden aan gewapende overval in een boot, althans de poging daartoe. Kantonrechter Dinesh Sewratan heeft deze verdachte conform de eis van de vervolgingsambtenaar gevonnist. Op 27 juli zouden enkele passagiers, waaronder twee militairen en enkele Brazilianen, de oversteek doen van St. Laurent richting Albina. Op een gegeven moment stapten nog drie mannen in de boot. Twee van de mannen trokken een wapen te voorschijn, waarbij de verdachte Ceder de passagiers bedreigde om plat te liggen in de boot. Één van de militairen, een zekere M.A., maakte een opmerking en vroeg waarmee de rovers bezig zijn. Deze militair was ter terechtzitting gedagvaard om als getuige te worden gehoord. Hij had de eerste oproeping van het gerecht niet gehonoreerd en koos ervoor om niet te verschijnen op de strafzitting. Hij werd voor de behandeling van deze strafzaak door de politie meegebracht. Op de vraag van de rechter hield de militair het gerecht voor dat hij het vanwege zijn geloof niet belangrijk vond om zich hierover uit te laten. “Je bent verplicht te verschijnen wanneer het te maken heeft met de gerechtelijke autoriteit”, merkte de rechter op. Volgens verklaring van de getuige was de verdachte Ceder ook samen met de twee onbekende mannen in de boot met de bedoeling een beroving te plegen. Omdat de slachtoffers allemaal te water zijn gesprongen, is de beroving mislukt. De getuigen verklaarden dat één van de criminelen twee schoten in de lucht had gelost en uit vrees daartoe zijn de Brazilianen in het water gesprongen. De militair blijft erbij dat Ceder ook gewapend was en dat hij degelijk geparticipeerd heeft bij de mislukte roof. Daartegenover verklaarde Ceder dat hij ongewapend was en gewoon met de twee mannen is meegegaan om het feit te plegen. Officier van Justitie, Reshna Jhinkoe, gaf aan dat de verdachte reeds drie keren achter elkaar veroordeeld is. Merkwaardig is dat de verdachte steeds een stapje hoger gaat. Zijn eerste veroordeling was voor inbraak, daarna volgde een beroving en nu een gewapende beroving. Zij tilde zwaar aan het feit, omdat de slachtoffers geen andere uitweg meer hadden dan in het water te springen. Daarom eiste zij een straf van drie jaar en zes maanden onder aftrek.

Saskia Bandhan

  1. ceder 5
  2. verdachte 5
  3. boot 4
  4. mannen 4
  5. beroving 4