DNA-lid Asabina: “Geen woord president over investeringsklimaat”

‘President Desi Bouterse heeft duidelijk geen tijd meer over om gedane beloften na te komen. Hij heeft woensdag bij de beëdiging van de drie nieuwe ministers en de onderminister,met geen woord gerept over de verbetering van de verdiencapaciteit van de staat en ook niet over verbetering van het ondernemersklimaat. De tijd dringt en er is geen tijd over om beleid hierover te maken, want die is er niet”, zegt parlementariër Ronny Asabina. Hij blijft erbij dat investering inherent is aan risico’s nemen. Het laatste brengt met zich mee dat men eerder en meer investeert als het klimaat gunstig, consistent, transparant, hoopgevend en voorspelbaar is. De arbeidsmarkt trekt volgens Asabina niet aan. “Er bestaat integendeel een zorgwekkende toename van jeugdwerkloosheid. De verkiezingen liggen voor de deur, dus alles wat men uitvoert moet een positieve bijdrage leveren aan of invloed hebben op het verkiezingsresultaat. Ik haast me door aan te geven dat deze handeling of strategie geen uitvinding is van deze regering. We hebben geen moderne wetgeving die ons concurrentievermogen of het investeringsklimaat bevordert. De vraagis ook of de Surinaamse huishoudens positief of negatief gestemd zijn over hun portemonnee. Zijn de koopkracht en het besteedbaar inkomen toegenomen?” De parlementariër vraagt zich af hoe de stemming is binnen de ondernemerswereld.

Uitblijven wetgeving
“Nu de president woensdag zelf een schot voor de boeg heeft gegeven, door te stellen dat de wetten betrekking hebbende op basis gezondheidszorg, minimumloon en algeheel pensioenstelsel prioriteit genieten, kan het parlement fluiten naar de behandeling en aanname van bepaalde belangrijke toegezegde wetten. Het gaat om wetten betreffende de ruimtelijke ordening, wetten die handen en voeten moeten geven aan de aangenomen Wet huisvestingsplan, de Wet toezicht drinkwaterkwaliteit, Grondwaterwet en grondwaterbeschermingsgebieden en milieuwetten die beantwoorden aan de eisen van de tijd.” Asabina denkt aan wetten die voorzien in de inventarisering van fauna en flora om goed te kunnen meten of de biodiversiteit erop vooruitgaat of verslechtert, investeringswetgeving, mijnbouwwetgeving, fiscale wetten, duurzame ordening van de goudsector, verbetering van het ondernemingsklimaat en bevordering van het concurrentievermogen.

“Feit is dat ik niet positief ben over de overheidsfinanciën. Het is de vraag hoe de regering haar sociaal programma succesvol zal uitvoeren. De broodnodige fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen, die moeten zorgen dat de groei van de economie ondanks de dalende inkomsten toch positief uitvalt, zijn uitgebleven. Deze stimuleringsmaatregelen zijn noodzakelijk om de overheidsfinanciën van het land te garanderen en te voorkomen dat gezonde uitvoering van het zo bejubelde sociaal beleid en de twee gouddeals geen schipbreuk lijdt.”

  1. wetten 6
  2. tijd 4
  3. verbetering 3
  4. asabina 3
  5. positief 3