1. vorige
  2. volgende

Robby Berenstein

PARAMARIBO - Robby Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C-47, en Errol Snijders, voorzitter van de vakcentrale de Moederbond, verschillen van mening over de vrije dag (Sasi Sura) op maandag 24 november. Berenstein vindt dat de regering voor tweespalt zorgt binnen de werkende klasse, omdat ambtenaren een vrije dag hebben en werknemers in de particuliere sector niet.  

Snijders is die mening niet toegedaan en vindt dat de vrije dag, die niet gelijk is gesteld aan de zondag, niet discriminatoir. "De regering heeft nooit gezegd dat particulieren die dag verplicht zijn te werken. Werkgevers in de particuliere sector moeten overleggen met hun arbeiders en die niet verplichten maandag te werken", verdedigt Snijders zijn standpunt.

Berenstein hoopt dat dit de eerste en de laatste keer is dat de overheid zo een vrije dag uit roept. "Het kan nimmer zo zijn dat een deel wel werkt en een ander deel niet, het is oneerlijk", is Berenstein zijn mening. Hij zegt geen probleem e hebben met een (nationale) vrije, maar noemt de manier hoe de beslissing is genomen niet doordacht. Ook is de betaling voor de werkende klasse volgens zijn informatie hetzelfde, terwijl ambtenaren vrij zijn. De beste oplossing volgens hem is een nationale vrije dag voor iedereen, of helemaal niet.

Maandag is verheven tot een vrije dag, wat betekent dat overheidskantoren en andere overheidsinstituten gesloten zijn. De particuliere sector mag zelf beslissen als ze hun deuren open gooien of niet. Intussen hebben de verenigingen van het bedrijfsleven hun leden massaal opgeroepen maandag aan het werk te verschijnen.
  1. vrije 7
  2. dag 7
  3. berenstein 4
  4. maandag 4
  5. snijders 3