President draagt hamer Unasur in december over

President Desi Bouterse, die in augustus de hamer van de Unie van Amerikaanse Naties (Unasur) zou overdragen, zal dit nu doen in december. Op 4 en 5 december wordt in Ecuador een buitengewone staatshoofdenvergadering belegd. Dan wordt het voorzitterschap overgedragen aan Uruguay en het nieuwe hoofdkwartier van het Unasur Algemeen Secretariaat wordt officieel in gebruik genomen. Bouterse zal dan ook verslag doen van het voorzitterschap 2013-2014 van Unasur.

In Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, is vrijdag de 2e vergadering gehouden van viceministers van Buitenlandse Zaken van de Unasur-lidlanden. Tijdens deze vergadering waren ook aanwezig de minister van Buitenlandse Zaken van Bolivia, David Choquehuanqua en Unasur secretaris-generaal, ex-president van Colombia, Ernesto Samper. De vergadering werd geleid door Surinames coördinator voor Unasur Aangelegenheden, ambassadeur Ike Antonius. Dit consultatie mechanisme van viceministers heeft als speciale taak bij te dragen aan de formulering van een strategische visie die als antwoord moet dienen voor interne en externe uitdagingen van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Prioriteitstelling
Antonius is tevreden met het resultaat van de bijeenkomst die zich heeft gericht op de prioriteitstelling om korte, middellange en lange termijn doelen te realiseren. Uit de vergadering is een voorstel voortgevloeid om voornamelijk Vrede, Democratie en Mensenrechten als belangrijke richtlijnen te blijven hanteren voor formulering en uitvoering van het integratiebeleid. Tevens is er overeenstemming bereikt om het accent te leggen op de uitvoering van een sociale, politieke, economische en institutionele agenda binnen Unasur.

Aspecten als verkleining van ontwikkelingsverschillen, het bevorderen van een Zuid-Amerikaanse identiteit, actieve betrokkenheid van burgers bij de integratie, wederzijds vertrouwen, coördinatie van standpuntbepalingen over relevante onderwerpen en samenwerking met andere regionale organisaties behoren tot enkele acties die ondernomen moeten worden voor uitvoering van de sociale en politieke agenda.
Wat de economische agenda betreft, bestaat er overeenstemming dat de afronding van de onderhandelingen voor inwerkingtreding van het Energieverdrag in Zuid-Amerika uiterlijk in 2015 een feit moet zijn, terwijl het completeren van wederzijdse economieën ook deel dient te zijn van de uit te voeren strategie, waarbij het potentieel van natuurlijke hulpbronnen een bijzondere rol kan vervullen.

De institutionele agenda richt zich voornamelijk op de versterking van het Unasur-secretariaat, waarbij voor het aantrekken van kader specifieke regels worden geformuleerd voor invulling van functies voor de coördinatie van politieke, economische, sociale en culturele aangelegenheden, alsook op de gebieden van planning en samenwerking, defensie, veiligheid en justitie.
  1. unasur 8
  2. vergadering 4
  3. agenda 4
  4. amerikaanse 3
  5. buitenlandse 3