1. vorige
  2. volgende

Vraagtekens bij weigering concessieaanvraag IDCS

“Het is een zeer onsmakelijke aangelegenheid”, vat Winston Caldeira, directeur van de Investment and Development Corporation (IDCS), de kwestie samen. “Er is ons geen enkele reden opgegeven of uitleg. Het is ons gewoon geweigerd.” Het investeringsinstituut weet nog steeds niet waarom in 2013 zijn aanvraag van een houtconcessie van 82.000 hectare is geweigerd. Achteraf blijkt dat de aangevraagde concessie later is afgestaan aan een onbekende investeerder en dat die de concessie verder zou hebben verhandeld.

De aanvraag werd gedaan in 2011. In de daaropvolgende twee jaar heeft het IDCS, gezien zijn positie als overheidsinstantie die speciaal is opgericht voor het onder andere aantrekken van nationale en internationale investeringen, bergen werk verzet. Er is een compleet bedrijfsplan gemaakt en alle voorbereidingen zijn getroffen om het project tot ontwikkeling te brengen. Zo was er met een gerenommeerde buitenlandse investeerder al een memorandum of understanding getekend.

Vertrouwen geschaad
Niet alleen deze concessie, maar ook een voor landbouw en een mijnbouwconcessie, zijn het instituut geweigerd. De houtconcessie lag in vroegere concessiegebieden van de houtmaatschappij Bruynzeel. Samen met zijn team van deskundigen en directieleden, geeft de IDCS-directeur aan dat met deze vreemde weigering van de aanvraag, niet alleen het imago van het instituut, maar ook het vertrouwen in Suriname door investeerders wordt geschaad. “IDCS is het investeringsorgaan van het land, zoals elk land in de wereld er een heeft”, zegt Caldeira.

Caldeira vermoedt dat politieke invloeden en belangen van partijen in de regerende coalitie hierin een cruciale rol hebben gespeeld. Hij pleit ervoor dat het toewijzen van concessies uit de ambtelijke sfeer wordt gehaald. Het IDCS zou daarbij een belangrijke plaats moeten hebben en niet de politiek.

Gehoopt wordt dat deze kwestie alsnog wordt rechtgetrokken door president Desi Bouterse. De weigering van de concessies geschiedde in 2013 toen Ginmardo Kromosoeto nog minister was op het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond en Bosbeheer. Het IDCS heeft intussen met bedrijven een deal gesloten om delen van de investeringen alsnog aan te trekken en houtproducten te leveren aan de buitenlandse investeerder.

  1. idcs 6
  2. caldeira 3
  3. geweigerd 3
  4. aanvraag 3
  5. concessie 3