1. vorige
  2. volgende

Mahinder Jogi: ‘Treinproject is tweede ‘njan’ project van Jozefzoon’

NF/VHP-assembleelid Mahinder Jogi geeft in een reactie aan Dagblad Suriname te kennen dat het onlangs aangekondigde treinproject van de regering zeer waarschijnlijk het tweede ‘njan project’ zal zijn van raadsadviseur Eddy Jozefzoon, die voorzitter is van de presidentiële commissie ‘Aanleg spoorverbinding Paramaribo-Onverwacht’. Jogi zegt dat de werkwijze van het huidig project veel overeenkomsten vertoont met het boekenproject dat de raadsadviseur in 2012 als voorzitter van de nu ontbonden Task Force voor het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) heeft uitgevoerd. Achteraf bleek dat deze boeken niet geschikt zijn voor het Surinaams onderwijs, omdat er nagenoeg geen overeenkomsten waren met de leermethode van ons land. Leerkrachten weigerden met deze boeken te werken, waarna ze werden opgeslagen in een opslagplaats van Minov. Jozefzoon werd toen beschuldigd een deel van de Euro 8.2 miljoen, dat dit project heeft gekost, in zijn eigen zak te hebben gestoken. De parlementariër zegt al indicaties te hebben dat de raadsadviseur wederom een grote ‘njan’ uit de Euro 130 miljoen van het treinproject zal maken, omdat het idee hiervan volgens Jozefzoon ontstaan was toen hij nog deel uitmaakte van de Taskforce. Het treinproject is daarom ook bedoeld om de projectuitvoerders nog rijker te maken, dan zij nu zijn. Nu verwacht Jogi dat er achteraf verschillende problemen zullen ontstaan, waardoor deze machines dan, precies als de leerboeken, gewoon aan een kant zullen blijven roesten.
Het project is volgens Jogi hiernaast ook discriminatoir en nutteloos, omdat het slechts het deel van de bevolking van Poelepantje naar Onverwacht in het district Para ten dienste zal zijn. ‘Heeft Para alleen kinderen die vroeg van huis vertrekken en laat thuis aankomen?’ De volksvertegenwoordiger zegt dat dit ook ondoordacht is, omdat ook kinderen uit andere districten als Marowijne, Coronie en Nickerie dagelijks met vervoersproblemen te kampen hebben. Om niet discriminatoir bezig te zijn, zou de regering dan ook een spoorlijn van deze districten vanuit Paramaribo moeten aanleggen. Echter zou geen enkele van deze spoorlijnen nodig zijn, omdat schoolvervoer een landelijk probleem is. Jammer genoeg ziet hij dat niet gebeuren, omdat dit project snel opgezet moet worden om indruk op de stemgerechtigden te kunnen maken. De Euro 130 miljoen kon beter worden gebruikt. Zo zou het tekort aan belangrijke scholen en apparatuur op bepaalde plaatsen kunnen worden opgeheven die minder dan Euro 5 miljoen zullen kosten. Daarnaast zouden ongeveer 8000 woningen daarmee kunnen worden gebouwd, 4000 tractoren worden opgekocht en zou er in elk district een klein medisch centrum kunnen worden gebouwd. Hij is daarom druk bezig een eigen berekening te maken om na te gaan hoe dit geld effectief kan worden ingezet. De VHP’er zegt niet te begrijpen hoe de regering zo een grootschalig project aankondigt zonder dat de huidige begroting is goedgekeurd. Hij vraagt zich af of het kostenplaatje zelf ook op de huidige begroting zal worden toegevoegd, omdat het op dit moment niet zo blijkt te zijn. Het begrotingstekort is thans SRD 666.480.000. Met de Euro 130 miljoen erbij zal het begrotingstekort de pan uitvliegen.

FR

  1. project 6
  2. euro 5
  3. miljoen 5
  4. jogi 4
  5. zegt 4